Familjehem

Ett familjehem är ett hem som för kortare eller längre tid tar emot barn eller ungdom och ger det vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgift ingår också att samarbeta med barnets nätverk och inblandade myndigheter där bland annat socialtjänsten är en part.

Bli familjehem

Har du funderat på att öppna upp ditt hem och skapa en trygg och stabil tillvaro för ett barn? Då behöver vi dig inom familjehemsvården i Staffanstorps kommun.

Vi rekryterar kontinuerligt personer och familjer som på olika sätt vill hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd i form av familjehem eller jourhem.

Som familjehem erbjuds du kontinuerligt stöd i uppdraget, handledning, utbildning och ekonomisk ersättning. Familjehemsvården i Staffanstorps kommun strävar efter ett nära samarbete med sina uppdragstagare där barnets behov står i centrum.

Varför behöver barn placeras i familjehem

Anledningen till att barn och ungdomar behöver placeras i familjehem varierar. Många gånger kan det röra sig om olika slags svårigheter.

Ibland har svårigheterna med föräldrarna att göra. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem.

I andra fall kan det bero på barnets eget beteende eller situation. Det kan vara att barnet saknar föräldrar, har svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk eller något annat som gör att barnet behöver miljöombyte.

Kontakt

Är du intresserad av att bli familjehem? Kontakta oss gärna via e-post och berätta om dig själv och din livssituation. Du är också välkommen att höra av dig om du vill veta mer om familjehemsvården.

Johanna Olsson, familjehemssocionom
Telefon: 046-287 17 83
E-post: johanna.olsson3@staffanstorp.se

Petra Engman, familjehemssocionom
Telefon: 046-287 17 66
E-post: petra.engman@staffanstorp.se

Fördjupad information

Hoppa till navigering