Familjerätt

På familjerätten arbetar vi med frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, fader- och föräldraskap samt adoptioner. Barnets bästa är helt avgörande i vårt arbete, det innebär att inga andra intressen får gå före.

Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på sidan.

Fader- och föräldraskap

Vi fastställer fader- och föräldraskap när föräldrarna inte är gifta. När det gäller barn vars föräldrar är samkönade är vi skyldiga att fastställa detta även om ni är gifta. När vi har mottagit underrättelse om att ert barn har fötts kommer vi att kontakta er.

Samarbetssamtal

I samarbetssamtal kan ni som separerade föräldrar få stöd i att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för era barn. Överenskommelser kan göras skriftligen eller muntligen. Samtalen förutsätter att båda föräldrarna vill delta. De är kostnadsfria, journalförs inte och omfattas av sekretess.

Avtal

Om ni är överens kan vi upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma juridiska status som en dom. Vi godkänner bara avtal som vi bedömer vara till ert barns bästa.

Föräldraplan

En föräldraplan kan beskrivas som ett skriftligt samarbetssamtal, som en handbok för hur ni kommit överens om ert gemensamma föräldraskap. En föräldraplan utarbetas ofta över längre tid.

Utredning vid vårdnadstvist

Vi gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag av domstol. Dessa utredningar är omfattande och involverar såväl barn som föräldrar.

Skilda världar – stöd till barn med separerade föräldrar

En separation är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. För barn finns möjligheten att delta i gruppverksamheten Skilda världar.

Adoptioner

Vi handlägger och utreder adoptionsfrågor.

Kontakt

Marie Cortenbach, familjerättssocionom
Telefon: 046-25 11 15
E-post: marie.cortenbach@staffanstorp.se

Lena Engdahl, familjerättssocionom
Telefon: 046-287 17 04
E-post: lena.engdahl@staffanstorp.se

Hoppa till navigering