Stödgrupper för barn och unga

På denna sida finns stödgrupper för barn och unga i Staffanstorps kommun samlade.

Skilda Världar

Syftet med skilda världar är att ge barn som inte har föräldrar som lever ihop möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och behov samt möjlighet att träffa andra barn i liknade situation.

Vi träffas efter skolan 5-10 gånger beroende på gruppen. Varje träff är cirka 2 timmar och har ett tema som till exempel känslor, familj, skilsmässa och framtid. Vi har diskussioner, gör övningar, ritar, läser och har lek och rörelse. Vid varje träff bjuder vi på fika.

För frågor och intresseanmälan till skilda världar, vänligen hör av dig till skildavarldar@staffanstorp.se. Gruppen har löpande intag. 

Stödgrupper för barn och unga utanför kommunen eller online

Lysmasken finns på Kriscentrum i Lund för barn och tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen. 

Maskrosbarn stödjer barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld.

BRIS arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga, men också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället. Du kan kontakta Bris kuratorer genom att ringa 116 111, skriva till Bris-mejlen eller chatta i Bris-chatten. Du är anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Bris erbjuder också gruppstöd.

Imbus finns i Lund för dig mellan 7-19 år som har en förälder eller annan nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa. Ansökan görs via socialtjänstens mottag för barn och familj 046-25 11 18.

Flaskposten finns i Lund för barn och unga som har någon i familjen som är eller har varit beroende av alkohol, tabletter eller andra droger. Ansökan görs via socialtjänstens mottag för barn och familj 046-25 11 18.

 

Hoppa till navigering