Ungdomstjänst och ungdomsvård

När du fyller 15 år blir du straffmyndig och kan dömas för de brott du begår. Om du är mellan 15-20 år kan du bland annat dömas till ungdomstjänst eller ungdomsvård. Dessa påföljder verkställs av socialtjänsten.

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom oavlönat arbete anpassat till ungdomen. Antalet timmar som ungdomstjänsten består av fastställs av tingsrätten. 

Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt behov av vård.

Kontakt

För mer information om ungdomstjänst och ungdomsvård ring 046-287 17 30 eller 046-287 17 31.

Socionom på polisen

Socialtjänsten har en socionom placerad på polisstationen i Staffanstorp. Socionomen medverkar bland annat vid förhör av minderåriga, gör bedömningar om behov av insatser från socialtjänsten och erbjuder stödsamtal till unga brottsoffer.

Här erbjuds också medling som innebär att gärningsperson och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Medling är helt frivilligt.

För dig som har begått ett brott innebär medling att:

  • Du får en chans att förklara dig och du får en möjlighet att be om ursäkt för det du gjort.
  • Du kan visa att du tar ansvar för dina handlingar.
  • Du får möjlighet att gottgöra skadan på något sätt.

För dig som varit utsatt för ett brott innebär medling att:

  • Du ges möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medfört.
  • Du får möjlighet att ställa frågor till den som begått brottet.
  • Det kan minska eventuell rädsla och kan ge dig möjlighet att få förståelse för vad som hänt.

Kontakt

Du når socionom hos polisen på 070-935 11 15.

Hoppa till navigering