Ekonomiskt stöd

Foto av kontorsmaterial som miniräknare, papper, penna och gem. Foto: AlexanderStein från Pixabay

Den 1 februari lanserar Staffanstorps kommun en e-tjänst för digital ansökan om försörjningsstöd. Inledningsvis är e-tjänsten tillgänglig för dig som tidigare blivit beviljad försörjningsstöd och vill ansöka för en ny period. Mer information finns längre ner på sidan.

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget. 

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du söka andra ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel a-kassa, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning eller sjukpenning. Vi tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. Vi tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen.

Du kan själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få försörjningsstöd. Resultatet är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få försörjningsstöd. Gör en egen provberäkning.

Så ansöker du första gången

Om du vill ansöka om försörjningsstöd för första gången ska du alltid kontakta oss på telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter och telefontider längre ner på sidan.

När du ringer till oss för första gången får du prata med en socionom om just din situation. Du får information om förutsättningarna för att få försörjningsstöd samt vilka uppgifter som måste lämnas för att det ska vara möjligt att fatta beslut.

Du som har försörjningsstöd och ska söka igen

Du som har försörjningsstöd och behöver söka för en ny period förnyar din ansökan enklast via vår e-tjänst:

>> E-tjänst – digital ansökan om försörjningsstöd <<

Följande datum är e-tjänsten stängd för underhåll mellan kl. 10-14:

  •  11 maj, 8 juni, 13 juli och 10 augusti

När du använder vår e-tjänst kan du följa ditt ärende direkt i datorn, surfplattan eller mobilen. Du kan se beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och skicka meddelande till din handläggare. 

För att använda e-tjänsten behöver du ha BankID eller mobilt BankID. Kontakta din bank om du inte har BankID så hjälper dem dig. Du kan även logga in med Freja eID PLUS

Hjälp med ansökan

Om du behöver hjälp med din digitala ansökan kan du kontakta din handläggare. 

Kontakt

Du når socionomerna som arbetar med ekonomiskt bistånd via kommunens växel 046-25 11 00.

Telefontid:
M
åndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-10.45
T
orsdag kl. 15-15.45.

E-post: socialtjanstenStaffanstorp@staffanstorp.se

Information om handläggningsprocessen

Vid bedömning av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågeställningar:

  • Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
  • Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
  • Är dina kostnader skäliga?
  • Finns det några särskilda skäl?

När en ansökan kommer till oss kontrollerar vi alla handlingar. Det är viktigt att alla handlingar som begärts in tillsammans med ansökan är bifogade. Om underlagen inte är tillräckliga, kan handläggaren inte utreda ansökan och du riskerar att få ett avslag.

Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Vi gör en bedömning och fattar beslut som sedan skickas till dig. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto. Ansökan ska göras en gång i månaden via brev eller vid ett personligt besök hos handläggaren.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

Fördjupad information

Hoppa till navigering