Ekonomiskt stöd

Foto av kontorsmaterial som miniräknare, papper, penna och gem. Foto: AlexanderStein från Pixabay

Den 1 februari 2021 lanserade Staffanstorps kommun en e-tjänst för digital ansökan om fortsatt försörjningsstöd. Från den 1 juni sker även nyansökningar via e-tjänsten.

> E-tjänst – digital ansökan om försörjningsstöd <

  • Observera att e-tjänsten är stängd för underhåll mellan kl. 10-14 följande datum: 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 december

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du söka andra ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel a-kassa, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning eller sjukpenning. Vi tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. Vi tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen.

Du kan själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få försörjningsstöd. Resultatet är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få försörjningsstöd. Gör en provberäkning.

Så ansöker du om försörjningsstöd

Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Är det första gången du ansöker om försörjningsstöd, får du meddelande i e-tjänsten om tid för nybesök samt vilka underlag du ska lämna in för att det ska vara möjligt att fatta beslut. Du får även ett datum då underlagen senast ska vara oss tillhanda.

Du som redan har försörjningsstöd och behöver söka för en ny period förnyar din ansökan via vår e-tjänst.

När du använder vår e-tjänst kan du följa ditt ärende direkt i datorn, surfplattan eller mobilen. Du kan se beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och skicka meddelande till din handläggare.

För att använda e-tjänsten behöver du ha BankID eller mobilt BankID. Kontakta din bank om du inte har BankID så hjälper dem dig. Du kan även logga in med Freja eID PLUS.

Hjälp med ansökan

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd och behöver hjälp med din digitala ansökan, kan du kontakta socionomerna som arbetar med ekonomiskt bistånd genom att ringa kommunens växel.

Om du behöver ansöka om försörjningsstöd igen och behöver hjälp med din digitala ansökan, vänligen kontakta din handläggare.

Kontakt

Du når socionomerna som arbetar med ekonomiskt bistånd via kommunens växel 046-25 11 00.

Telefontid:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-10.45
Torsdag kl. 15-15.45.

Det går även att kommunicera direkt via e-tjänsten.

E-post: socialtjanstenStaffanstorp@staffanstorp.se

Information om handläggningsprocessen

Vid bedömning av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågeställningar:

  • Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
  • Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
  • Är dina kostnader skäliga?
  • Finns det några särskilda skäl?

När en ansökan kommer in till oss får du ett meddelande i e-tjänsten om vilka underlag du behöver lämna in. Det är viktigt att alla underlag lämnas in. Om underlagen inte är tillräckliga, kan handläggaren inte utreda ansökan och du får ett avslag.

Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Vi gör en bedömning och fattar beslut som sedan skickas till dig digitalt. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto. Ansökan ska göras digitalt en gång i månaden.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

Fördjupad information

Hoppa till navigering