FAQ ekonomiskt bistånd

Ansökan

Fråga: Jag har gjort en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vad händer nu? Hur går utredningen till?

Svar: Om det är första gången du ansöker får du ett meddelande i e-tjänsten efter att din ansökan har skickats in. I meddelandet informeras du om tid för nybesök samt vilka underlag du ska inkomma med. Du får även besked om vilket datum du senast ska lämna in begärda underlag. Det är viktigt att alla underlag lämnas till oss i tid. Om underlagen inte är tillräckliga, kan handläggaren inte utreda ansökan och du får ett avslag.

Om du ska söka igen, gör du detta via e-tjänsten. Inga underlag ska bifogas med ansökan men du måste kunna visa alla underlag vid en eventuell stickprovskontroll.

Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Det är du som söker om bistånd som ska visa att du har rätt att få bistånd. Ibland kan handläggaren även vilja träffa dig innan beslutet fattas. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

Fråga: Vad gör jag om jag kommer på att jag har skrivit fel uppgifter efter att jag skickat in min ansökan?

Svar: När du skickat in din ansökan kan du inte ändra i den. Om du redan har en handläggare, ring och meddela vad som blivit fel. Om du saknar namn eller telefonuppgifter till din handläggare, vänd dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

Fråga: Jag har ansökt om ekonomiskt bistånd, men har inte hunnit få beslut än. Nu är pengarna snart slut, vad ska jag göra?

Svar: Handläggningen för en ny ansökan är tio arbetsdagar, och fem arbetsdagar för en löpande ansökan. Kan du lösa ditt akuta behov på annat sätt? Kanske kan du äta hos en vän i avvaktan på beslut, eller kanske har du mat hemma så det räcker några dagar?

Om du inte kan lösa ditt akuta behov kan du kontakta din handläggare för att beskriva den akuta situationen. Om du inte har en handläggare, vänd dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

Fråga: Jag kan inte betala min hyra. Vad ska jag göra?

Svar: Du kan i första hand kontakta din hyresvärd för att försöka göra en avbetalningsplan. Om det inte går kan du fundera på om du kan låna pengar av någon för hyran. Om du är utan tillräcklig inkomst kan du vända dig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd beviljas bara om alla andra alternativ för att lösa situationen är prövade. Att få bistånd till hyra och uppehälle är inte kravlöst utan du måste redovisa vad du har för tillgångar och eventuellt sälja dem. Det kan till exempel gälla följande:

  • bankmedel
  • aktier
  • bil
  • fastighet
  • bostadsrätt
  • andra värdesaker

Akut situation

Fråga: Jag behöver pengar idag. Vad gör jag? 

Svar: Vid akut nöd om pengar kontaktar du oss via växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00. Om det är kväll eller helg finns Sociala jouren att kontakta.

Arbete och studier

Fråga: Jag har blivit uppsagd från mitt jobb och har inte rätt till a-kassa. Kan jag söka ekonomiskt bistånd?

Svar: Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ett krav för att du ska ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd är att du ska vara aktivt arbetssökande. Tänk på att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen och börja söka jobb så fort du fått uppsägningsbeskedet.

Fråga: Hur påverkar lön och bil ekonomiskt bistånd?

Svar: Både inkomst och tillgångar kan minska det ekonomiska biståndet. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning. Hus och bil är exempel på tillgångar som kan påverka hur mycket du får. Eftersom ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät kan du behöva sälja dina tillgångar. En handläggare gör en bedömning utifrån just din situation.

Fråga: Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag studerar?

Svar: Huvudlinjen är att du ska försörja dig genom studiemedelssystemet (CSN) när du studerar. Endast i undantagsfall kan du ha rätt till bistånd under studier. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad.

Fråga: Får jag mindre ekonomiskt bistånd om mitt barn sommarjobbar?

Svar: Barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp räknas inte med vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Barn är aldrig skyldiga att försörja sina föräldrar eller syskon, men barnets riksnorm och del av boendekostnaden minskas med de inkomster som överstiger ett prisbasbelopp.

Hoppa till navigering