Familj/barn/ungdom

Händer och jordgubbe Foto: Ted Fu by flickr.com

Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Insatser enligt Socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde, men ibland måste socialtjänsten utreda barns situation utan att få föräldrarnas godkännande. I dessa fall kan utredningen leda fram till åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga (LVU). Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet.

Om du vill ansöka om insatser ska du kontakta en socionom som utreder behovet. Ring Medborgarkontoret 046-25 11 00 och be att få prata med mottaget på Barn och Familj.

Familjerådgivning
Familjecentralen
Gruppverksamheten Barn i föräldrars fokus (BIFF)
Gruppverksamheten Skilda världar
Gruppverksamheten Cope
Anmälan om oro för barn och unga
Rådgivning, stöd- och samtalskontakt
Kontaktperson/kontaktfamilj
Familjehem
Behandlingshem

Familjerådgivning

Om du behöver hjälp med att lösa problem i familjen kan du vända dig till Familjerådgivningen i Lund. Adressen är Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Ett besök kostar 200 kronor för dig som bor i Staffanstorps kommun. Familjerådgivningen får inte berätta om ert besök hos dem om inte ni godkänner det. Sekretessen gäller också mot kommunens socialtjänst, enda undantaget är vid misstanke om att barn far illa.

Familjecentralen

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.
Telefon: 0703-38 57 50 (socialrådgivare)

Gruppverksamheten Barn i föräldrars fokus (BiFF)

BiFF är en kort föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar som planerar eller har separerat och som vill veta mer om hur man som förälder kan sätta barnets behov i fokus under och efter en separation. Gruppledarna är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete och har gått en utbildning via Rädda Barnen. Kontakta socionom Klara Malmkvist för mer information eller <<läs mer här >>

Gruppverksamheten Skilda världar

En separation eller skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. För barn i åldern 9-15 år finns möjligheten att delta i gruppverksamheten ”Skilda Världar”. Syftet med verksamheten är att ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och behov samt möjlighet att träffa andra barn i liknade situation.

Grupperna består av fyra till sju barn och två gruppledare. Man träffas tio gånger, en eftermiddag i veckan. Ungefär en månad före gruppstart kontaktas förälder och barn för ett individuellt möte. Gruppledarna är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete och har gått en utbildning till gruppledare via BRIS. Kontakta SiSk (Socionom i skolan) Sanna Haddadi för mer information eller läs mer här >>

Gruppverksamheten Cope

Att vara förälder kan både vara härligt men samtidigt vara väldigt utmanande, behöver du ny energi i ditt föräldraskap? Föräldrautbildningen COPE ska ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn/tonåringar, stärka de vuxna runt barnet/tonåringen i sitt föräldraskap, förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna. Kurserna är kostnadsfria och startar regelbundet.  Läs mer här >>

Anmälan om oro för barn och unga

Det är viktigt att agera när man misstänker att barn och unga far så illa att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda dem. Socialtjänstlagen slår fast att alla som har sådana misstankar bör anmäla detta till socialtjänsten. För personer som arbetar i myndigheter med verksamhet som berör barn och ungdom gäller att de är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa.

Som privatperson kan du vara anonym men handläggaren som tar emot anmälan kan inte lova sekretesskydd om den som anmäler uppger sitt namn, utan detta måste prövas vid varje tillfälle. Till grund för beslut om sekretesskydd ligger en bedömning av hur stark rädslan för repressalier, hot och trakasserier är hos den som anmäler.

Ring växeln (046-25 11 00) och säg att du är orolig för ett barn så kopplar de dig rätt. Du kan också lämna en skriftlig anmälan Orosanmälan Skicka din anmälan till:

Staffanstorps kommun
Individ och familjeomsorgen
Barn och familj
245 80 Staffanstorp

 

Rådgivning, stöd- och samtalskontakt

Socialtjänsten kan erbjuda råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer genom främst Familjeteamet. Kontakt med Familjeteamet kan fås genom ansökan till socialtjänsten. Familjerna kan även vända sig direkt till Familjeteamet för samtal utan bistånd från socialtjänsten. Familjeteamet nås på 046-25 13 04.

För familjer med barn 0-6 år och gravida finns stöd att få genom socialrådgivare på Familjecentralen Paletten. Kontakta socialrådgivare Else Holm på tel. 070-338 57 50.

För ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14-20 år med risk att hamna i, eller som har problem med, alkohol och droger, kan man vända sig till Fenix. Här kan även föräldrar och anhöriga få råd och stöd. Kontakta Peter Nilsson, 0709-35 17 31 eller Izet Fisic, 0709-35 17 30 för mer information.

Kontaktperson/kontaktfamilj

Vill du ställa upp för ett barn eller ungdom som behöver lite miljöombyte? Har du intresse av att aktivera en tonåring eller är du bra på att bara lyssna? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj vore något för dig.

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn eller ungdom i ditt hem, en eller flera helger i månaden och låter barnet vara delaktig i ert familjeliv.

Att vara kontaktperson innebär att ha kontakt med lite större barn och ungdomar, en eller flera gånger i veckan. En kontaktperson är en vuxen vän och ett föredöme. Många ungdomar saknar idag vanliga vuxenkontakter utanför sin egen familj.

Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det en förälder som behöver avlastning. För att bli kontaktfamilj eller kontaktperson behöver du ingen utbildning. Du får det stöd, den utbildning och den handledning som du behöver av oss. Vi gör en mindre utredning. Ersättning betalas ut som baseras på uppdragets omfattning.

För mer information kontakta familjehemssocionom Jessika Nilsson Seef, 046-287 17 66.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som för kortare eller längre tid tar emot barn eller ungdom och ger det vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgifter ingår ett samarbete med barnets nätverk och inblandade myndigheter där socialtjänsten är en.

Är du och din familj intresserade av att vara familjehem kan ni läsa på vår särskilda webbplats.

Behandlingshem

Ett behandlingshem är ett hem med plats för barn eller ungdomar som behöver vård, behandling, omvårdnad och tillsyn. Behandlingshem kan drivas av enskilda personer, sammanslutningar, kommun eller stat.

Hoppa till navigering