BIFF – barn i föräldrars fokus

Förälder och barn Foto: Pexels By: pixabay.com

Barn I Föräldrars Fokus, BIFF, är en kort föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar som separerat.

BIFF har som mål att öka din medvetenhet om vad som gynnar ditt barns utveckling och öka tilltron till din egen föräldraförmåga och betydelse. Utbildningen vill hjälpa dig att utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att sätta ditt barns behov i fokus.

Vi träffas vid tre tillfällen och föräldrapar går i separata grupper. Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.

De tre träffarna har följande teman:

  • Förändringar för barnet
  • Barnkonventionen, barnets nätverk och anknytningsteori
  • Barnets utvecklingsfaser och kommunikation

Vi som arbetar med BiFF är socionomer anställda inom Staffanstorps kommun och har lång erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer.

 

För mer information om kurstarter eller anmälan, e-posta eller ring BIFF-gruppledare Klara Malmkvist, 0721-726499.

 

Hoppa till navigering