Stöd till barn

Flicka står vid havet. Foto: Pixabay

Om du är barn och bor i Staffanstorps kommun kan du få hjälp med olika saker från kommunen. På denna sida finns information om hjälp som riktar sig till barn upp till ungefär 12 års ålder.

Skilda Världar – Barn och Ungdomsgrupp

Skilda världar är en gruppverksamhet för dig som har föräldrar som inte lever ihop. Här kan du träffa och prata med jämnåriga i liknande situation. Att delta i Skilda Världar är gratis och alla som bor i Staffanstorps kommun och har separerade föräldrar kan anmäla sig.

Genom att vara med i skilda världar grupp, får du möjlighet att:
• Dela upplevelser och upptäcka att du inte är ensam
• Känna gemenskap och träffa andra som har en liknande situation
• Förstå mer om dina egna behov, känslor och möjligheter
• Träffas med utgångspunkt att du är unik och värdefull precis som du är
• Känna framtidstro

Vi träffas efter skolan mellan 5-10 gånger beroende på gruppen. Varje träff är cirka 2 timmar lång och har ett tema, t e x känslor, familjen, skilsmässa och framtiden. Vi har diskussioner, gör övningar, ritar, läser och har lek och rörelse. Vid varje träff bjuder vi på fika.

Om du är intresserad och vill anmäla dig till gruppen, eller vill få mer information, får du gärna höra av dig antingen via telefon eller e-post.

Familjebehandlare: 0709-351225

Barn- och Ungdomssamordnare: 0721-726499

Barngruppen Skilda Världar bygger på ett material från BRIS. Om du vill kontakta BRIS ring 116 111, eller gå in på deras webbplats.

Hoppa till navigering