Stöd till föräldrar

Om du är förälder och bosatt i Staffanstorps kommun finns flera olika typer av stöd att tillgå. Under denna flik finns kortfattad information om dessa. Samtliga typer av stöd som presenteras på denna sida kan du som kommuninnevånare ta del av kostnadsfritt utan föregående biståndsbedömning. Om du är intresserad av att ta del av någon form av stöd finns kontaktuppgifter dit du kan vända dig för att få veta mer.

ABC

ABC är en föräldrakurs för alla som vill utvecklas i rollen som förälder och vill förebygga eventuella framtida problem i föräldraskapet. ABC är en föräldrakurs som genomförs i gruppform. Föräldragruppen träffas vid fyra tillfällen och man bör delta på alla träffar. Vi bjuder på mackor, kaffe och te vid varje grupptillfälle. Information om kursstart kommer meddelas på V-klass och Familjecentralen Palettens Facebook och Instagram.
Mer information kan du läsa här: ABC föräldrakurser
För frågor och intresseanmälan till ABC, vänligen hör av dig via e-post.

 

COPE Föräldrastödsprogram

COPE (Community Parent Education Program) riktar sig till föräldrar som önskar hitta nya verktyg för att hantera vardagsproblem och konflikter med ditt barn. Under kursen får du lära dig olika strategier, exempelvis hur du kan berömma och uppmuntra ditt barn, för att förbättra samspelet. För mer information om COPE föräldrastödsprogram, klicka här.

Kursen består av 8-10 träffar där varje träff är 2 timmar lång, inkluderat tid för fika. Kursen riktar sig till dig som har barn i åldern 3-12 år eller tonårsbarn, samt är bosatt i Staffanstorps kommun.
För frågor och intresseanmälan till COPE föräldrastödsprogram, vänligen hör av dig via e-post eller barn- och ungdomssamordnare, tfn. 0721-726499.

 

iKomet

iKomet är en internetbaserad version av föräldrautbildningen Komet. Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år. iKomet består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5 timme att gå igenom per gång. Avsnitten innehåller information i form av text och filmer samt frågor, övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen. Till varje familj som genomgår iKomet knyts en behandlare som ger feedback och stöttning online. Mer information hittar du här iKomet föräldrautbildning

Kursen riktar sig till dig som har barn i åldern 3-11 år, är intresserad av att delta i internetbaserad föräldrautbildning, samt är bosatt i Staffanstorps kommun. För frågor och intresseanmälan till iKomet, vänligen hör av dig till Ingrid Nilsson, familjebehandlare, tfn. 0709-351757.

 

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus)

BiFF är en föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har separerat, eller planerar att separera. Syftet med BiFF är att synliggöra barnets behov i händelse av föräldrars separation. Kursen bygger på 3 kurstillfällen med tydligt strukturerat material. Föräldrar med gemensamma barn som separerat går inte i samma grupp.
För mer information om hur du/ni kan prata med barn om separation eller skilsmässa, klicka på denna länk.

Kursen riktar sig till föräldrar som har separerat och är bosatta i Staffanstorps kommun. För frågor och intresseanmälan till BiFF, vänligen hör av dig till biff@staffanstorp.se eller barn och ungdomssamordnare tfn. 0721-726499.

 

Skilda Världar

Staffanstorps kommun erbjuder gruppverksamhet för barn i ålder 7-12 och ungdomar 13-16 som har skilda/separerade föräldrar. Skilda världar är ett pedagogiskt stödprogram för arbete i grupp med barn och unga som BRIS har utvecklat. I gruppen får barn och unga dela med sig av tankar och upplevelser i samband med föräldrarnas separation, t e x hur det är att ha två hem, hur man klarar förändringar, vad som känns jobbigt men också vad som är positivt med att föräldrarna inte längre bor tillsammans.

Vi har löpande intag- ställ därför gärna ditt barn i kö. Alla gruppledare har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

För frågor och intresseanmälan till Skilda Världar, vänligen hör av dig via e-post eller telefon till våra gruppledare:
Familjebehandlare tfn. 0709-351225
Barn- och Ungdomssamordnare tfn. 0721-726499

Hoppa till navigering