Stöd till ungdomar

Två pojkar använder sina mobiltelefoner. Foto: Pixabay

Stöd till Ungdomar (ca 12-18 år)

Om du är ungdom och bor i Staffanstorps kommun kan du få olika typer av hjälp och stöd från kommunen. På den här sidan ligger info om de stödinsatser som vi erbjuder som främst riktar sig till DIG. Om du tänker att det är hela din familj eller dina föräldrar som behöver stöd finns det information under fliken ”stöd till föräldrar”.

 

Fenix rådgivning och stöd

Fenix är en öppenvårdsinsats som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år med risk för att hamna i, eller som har problem med alkohol eller droger.
Hos oss kan den unge och dennes föräldrar/anhöriga få rådgivning, stöd och behandling.
Vi erbjuder:

 •  Information och rådgivning till ungdomar och anhöriga
 •  Individuella- och familjesamtal med kognitiv inriktning
 •  Repulse – metod för personer med svårigheter att kontrollera sina     impulser
 •  Motiverande samtal
 •  Anhörigstöd
 •  Haschavvänjningsprogram, Cannabisprogram för unga
 •  Återfallsprevention
 •  Drogtester

Du kan kontakta Fenix på egen hand, eller ta hjälp av exempelvis socialtjänst och skola. Behandlingspedagogerna på Fenix nås på telefon 046-2871731 eller 046-2871730.

 

Tonårsmottagningen

På Tonårsmottagningen arbetar tre barnmorskor och en kurator. Vår mottagning finns på Familjecentralen Paletten (adress: Bråhögsplatsen 2A). Hos oss kan du som är mellan 12-17 år få stöd och hjälp kring frågor som har med sex, samlevnad, identitet och relationer att göra. Vi har drop-in mottagning varje måndag kl 15:30-16:30. På drop-in tiden kan du komma och träffa en barnmorska för att få hjälp med exempelvis preventivmedelsrådgivning eller testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan också träffa vår kurator under drop-in tiden och boka tid för ytterligare samtal.
Vår mottagning är HBTQ-certifierad vilket innebär att vi arbetar aktivt med att vara en öppen och välkomnande mottagning för alla ungdomar.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.
Barnmorskorna nås via telefon: 0771-737373
Kurator nås via telefon: 0721-726499

 

Skilda Världar – Ungdomsgrupp

Skilda världar är en gruppverksamhet för dig som har föräldrar som inte lever ihop. Här kan du träffa och prata med jämnåriga i liknande situation.

Genom att vara med i skilda världar grupp, får du möjlighet att:

 • Dela upplevelser och upptäcka att du inte är ensam
 • Känna gemenskap och träffa andra som har en liknande situation
 • Förstå mer om dina egna behov, känslor och möjligheter

Vi träffas på eftermiddagar mellan 5-10 gånger beroende på gruppens önskemål. Varje träff är ca 2 timmar lång och har ett tema, t e x känslor, familjen, skilsmässa eller framtiden. Vi har diskussioner och gör olika övningar. Vid varje träff bjuder vi på fika.

Om du är intresserad och vill anmäla dig till gruppen eller vill få mer information, kontakta någon av oss gruppledare via e-post eller telefon 0709-351225 eller 0721-726499.

Mer information kan du hitta här:

UMO.se

BRIS

Unga relationer 

 

Hoppa till navigering