Färdtjänst

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Färdtjänsten i Staffanstorps kommun erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund av någon funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresorna sker samordnat med personbil eller specialfordon.

Färdtjänsttillstånd

Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan gör du skriftligen. I vissa fall kan läkarintyg begäras. Kontakta oss gärna för mer information på 046-25 11 04.

Är du inte nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagan måste ske skriftligen inom tre veckor.

Färdtjänsttillstånd kan efter prövning ges till dig som:

 • är folkbokförd i Staffanstorps kommun.
 • har ett funktionshinder – varaktigt i minst tre månader.
 • har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/eller har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Barn under sju år kan endast beviljas färdtjänst i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger.

Färdtjänsttillstånd utfärdas för en begränsad tid eller i vissa fall tillsvidare.
Eget fordon utgör inget hinder för att få tillstånd till färdtjänst.

Kvarstår ditt behov av färdtjänst efter utgången tillståndstid, kontakta biståndshandläggaren.

Resegaranti

Om bilen är mer än 30 minuter försenad vid hämtningstillfället, eller om lämning sker mer än 30 minuter efter beställd ”senast frammetid”, ska du bli befriad från egenavgiften för den aktuella resan.

Om färdtjänstresan inte har kunnat genomföras, på grund av skäl som inte är hänförliga till dig som resenär, kan du i efterhand begära ersättning för eventuella utlägg. Ersättning utgår med maximalt 600 kronor för styrkta utlägg.

Resenär ska iaktta de anvisningar som lämnas av kommunen avseende hur resegarantin kan tas i anspråk.

Serviceresekort

Staffanstorps kommun erbjuder, tillsammans med Skånetrafiken ett Serviceresekort för personer med färdtjänsttillstånd. Servicereskortet innebär att det går att åka kostnadsfritt med Skånetrafikens bussar, tåg och närtrafiken inom Skåne.

Serviceresekortet innebär även att den färdtjänstberättigade har rätt att ta med sig en ledsagare som åker utan kostnad. Det är endast ledsagaren som reser utan kostnad med Öresundstågen till Danmark.

Kortet är personligt och får inte överlåtas, det betyder att du ska kunna visa upp identitetsstyrkande handlingar.

Har du frågor, tappat ditt kort eller om ditt kort har gått sönder kontaktar du Skånetrafikens kundtjänst på telefon eller via Skånetrafikens hemsida.

Sjukresor

Tänk på att det inte är tillåtit att åka färdtjänst för sjuk- eller behandlingsresor. För sjukresor ansvarar Skånetrafiken.
För beställning av sjukresa ring Skånetrafiken 0771-77 44 11.

Viktiga telefonnummer

 • Ansökan om färdtjänst: 046-25 11 04
 • Beställning och avbeställning av resa med färdtjänst: 046-211 44 70
 • Synpunkter på färdtjänst: 042-38 50 40 eller e-post. Uppge personnummer, dag och tid.
 • Försenad bil, mer än 15 minuter: 042-38 50 41
 • Borttappat eller trasigt serviceresekort: 0771-77 77 77
 • Beställning av sjukresa: 0771-77 44 11

Övrig information

Information färdtjänstansökan
Information till intygsskrivande läkare
Ansökningsblankett färdtjänst
Färdtjänstregler
Färdtjänsttaxa
Riktlinjer för färdtjänst

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Färdtjänst

 1. Hej, den 8maj 2019 beställde jag hämtning från min hemadress 1530 bilen skulle komma då för att jag skulle komma i tid till Diakonin i Lund och årsmöte. Jag är ute och väntar, ingen bil kommer, ingen hör av sig,till mig.Jag skickar meil om detta och får till svar att jag ska få brev med ersättning för detta. Ringer också om bilen.,den kommer en halvtimme sen. MvhKerstin Nilsson

 2. Hej! Jag har varit ute för att bilarna inte kommer, man får ringa flera gånger.Förseningar med allt från 15 min-50 min. Vänta i mobilen på svar ( som aldrig stämmer). Och får aldrig bil vid de tider man vill åka, får alltid rätta sig eller när man får bil. Detta händer allt för ofta. Så är det när man måste ha sin elrullstol.Ska det var så? Tacksam för svar. mvh Inga-Lill Johansson ilo.johansson@telia.com

  1. Hej Inga-Lill!
   Tack för din fråga och dina synpunkter.

   Jag beklagar verkligen de stora förseningar som du har drabbats av. Färdtjänstbilarna ska komma på tid som är överenskommen med beställningscentralen. Kommunens färdtjänstbestämmelser tillåter dock en väntetid upp till max 15 minuter.
   Du ska inte behöva ringa flera gången för att efterfråga bil. Beställningscentralen ska ta reda på när bilen kommer och lämna dig ett korrekt svar. Vid behov ska beställningscentralen ringa upp dig med besked.
   För att möjliggöra bästa samordning av färdtjänstresorna kan beställningscentralen behöva skjuta på den önskade restiden med plus minus 45 minuter. Det innebär att man inte alltid kan åka exakt den tid man önskar.
   Jag vore mycket tacksam för om du kontakar oss vi de tillfällen då reglerna inte följs så vi kan utreda och åtgärda dina klagomål.
   Du kontaktar mig på telefonnummer 046-25 12 23.

   Med vänliga hälsningar
   Pia Williams, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »