Riksfärdtjänst

Som funktionshindrad kan det ibland vara svårt att resa längre sträckor på egen hand. Detta har uppmärksammats under de senaste åren och numera har såväl reseföretag, SJ och flygbolagen en väl utbyggd service för dig med funktionshinder. Skulle du trots denna hjälp inte klara av att resa kan du få tillstånd att åka med riksfärdtjänsten.

För barn under tio år beviljas riksfärdtjänst om de inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen.

För att riksfärdtjänstresor ska beviljas ska resan avse rekreation eller fritidsverksamhet eller vara av annan enskild angelägenhet. Ansökan om resa med riksfärdtjänst måste göras för varje tillfälle och minst tre veckor före avresedagen. Ansökan gör du hos din biståndshandläggare, som skickar ut en blankett till dig.

Här kan du beräkna din kostnad för en resa med riksfärdtjänst

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.