Funktionsvariation

Du som har funktionsvariation kan få stöd och hjälp som underlättar din vardag. Stödinsatserna syftar till att förbättra din motoriska eller psykiska förmåga och lindra de besvär som din funktionsvariation kan medföra. De syftar också till att anpassa din närmiljö och göra den så tillgänglig som möjligt för dig.

På kommunen, omsorgsförvaltningen, arbetar biståndshandläggare och LSS-handläggare med att hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, eller delta i fritidsaktiviteter. Dem når du via omsorg@staffanstorp.se eller 046-25 11 04.

Fritid för dig med funktionsvariation

Fritidens betydelse för dig med funktionsvariation är, precis som för alla, mycket viktig. Att få välja själv, att den blir meningsfull och stimulerande socialt, fysiskt, och psykiskt. På denna sida hittar du mer information om aktiviteter och föreningar.

Hoppa till navigering