Bostadsanpassning

För funktionshindrade finns möjlighet att söka kommunalt bidrag för anpassning av permanentbostad. Bidrag kan lämnas för sådana åtgärder som underlättar det dagliga livet i hemmet, som till exempel förflytta sig inne i bostaden, sova, sköta hygienen, laga och äta mat och att komma ut från bostaden. För att kunna få bidrag ska funktionshindret vara av bestående eller långvarig art. Innan bidraget kan beviljas görs en utredning av behovet och vilken åtgärd som bedöms lämplig. Information lämnas av handläggaren på stadsbyggnadskontoret, 046-287 17 93

Här ansöker du:

Via utskrivningsbar blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ifyllnadsanvisning till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Medgivande bostadsanpassning

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »