Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Om din funktionsnedsättning gör att du behöver anpassa i och i anslutning till din bostad finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag kan lämnas för grundläggande och vardagliga behov, som till exempel:

 • Förflytta sig inom bostaden
 • Förflytta sig in i och ut ur bostaden
 • Sova och vila
 • Sköta sin personliga hygien
 • Laga och äta mat

Du kan läsa mer om vad bostadsanpassningsbidrag är på Boverkets Webbplats: ”Vad är bostadsanpassningsbidrag”

Ansökan

En skriftlig ansökan är en förutsättning. I din ansökan ska det framgå vilka åtgärder som du ansöker om bidrag för.

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
 • Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare att åtgärderna får utföras samt utfästelse att ägare inte kommer att kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.
Blanketter:

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Medgivande bostadsanpassning

Information till dig som ansöker:

Informationsbroschyr bostadsanpassning

Kontakt

Telefon till handläggare: 046-287 17 93

bygglov@staffanstorp.se

Postadress: Staffanstorps Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 245 80 Staffanstorp

Läs mer

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats >>

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Guide för handläggning

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »