Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsvariation. Om din funktionsvariation gör att du behöver anpassa i och i anslutning till din bostad finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag kan lämnas för grundläggande och vardagliga behov, som till exempel:

  • Förflytta sig inom bostaden
  • Förflytta sig in i och ut ur bostaden
  • Sova och vila
  • Sköta sin personliga hygien
  • Laga och äta mat

Du kan läsa mer om vad bostadsanpassningsbidrag är på Boverkets Webbplats.

Ansökan

En skriftlig ansökan är en förutsättning. I din ansökan ska det framgå vilka åtgärder som du ansöker om bidrag för.

Till din ansökan ska du bifoga:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
  • Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare att åtgärderna får utföras samt utfästelse att ägare inte kommer att kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.
Blanketter:

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Medgivande bostadsanpassning

Information till dig som ansöker:

Informationsbroschyr bostadsanpassning

Kontakt

Telefon till handläggare: 046-287 17 93

bygglov@staffanstorp.se

Postadress: Staffanstorps Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 245 80 Staffanstorp

Läs mer

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats >>

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Guide för handläggning

Hoppa till navigering