Hjälpmedel och habilitering

Hjälpmedel

För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktionsnedsättning som följd eller när du är äldre.

I samband med planerad operation av till exempel höft- och knäleder kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel. Kontakta Rehabenheten i god tid innan operationen.

Till dig som lånar ett hjälpmedel av kommunen:

Hjälpmedlet som du fått förskrivet är ett personligt lån och hjälpmedlet får inte överlåtas till annan person. Förskrivaren förbehåller sig rätten att göra en förnyad bedömning gällande behovet av hjälpmedel, vid förändrad sjukdomsbild eller om hjälpmedlet ej används som avsett.

Ditt ansvar:

Du är ansvarig för att förvara och underhålla ditt/dina hjälpmedel.

Du ska meddela Rehabenheten:

  • om det skett tillbud/olycka i samband med användande av hjälpmedlet
  • om ditt behov av hjälpmedel förändras eller upphör
  • om något fel uppstår på ditt hjälpmedel

Om du avser flytta från kommunen:

Hjälpmedel får inte tas med om Du flyttar till en annan kommun eller till ett annat land. Hjälpmedel ska då lämnas tillbaka.

Om du flyttar inom kommunen:

Om du flyttar till ny bostad inom Staffanstorps kommun tar du med dig dina hjälpmedel. Om dina hjälpmedel inte fungerar eller passar i den nya bostaden, kontakta Rehabenheten.

Om du flyttar till särskilt boende ta kontakt med Rehabenheten för besked vilka hjälpmedel som ska lämnas tillbaka. Många hjälpmedel tillhandahålls av det särskilda boendet.

Återlämning av hjälpmedel:

Du är ansvarig för att återlämna hjälpmedel när behovet upphört. De skall återlämnas väl rengjorda till kommunens hjälpmedelsförråd på Pilegården, Torget 7, källarplan. Det är öppet att komma in 8-17 alla dagar. Hiss finns.

Du behöver inte kontakta Rehabenheten i samband med återlämning, följ information i källaren. Vid behov av hjälp med hämtning av hjälpmedel tar vi ut en avgift på 400 kr. Kontakta Rehabenheten för vidare information.

Vissa hjälpmedel ska inte till kommunens förråd utan hämtas av vår externa hjälpmedelsleverantör Sodexo. De hjälpmedel som kostnadsfritt hämtas av Sodexo är rullstol, hygienstol på hjul, gåbord, överflyttningsplattform, vårdsäng, elektriskt sängryggstöd, madrass, lyft, lyftselar och tyngdtäcke. Har du något av dessa hjälpmedel kontakta Rehabenheten som ombesörjer hämtning.

Kostnad i samband med förskrivning av hjälpmedel:

Kommunen tar ut en avgift på 150 kronor för bedömning och utprovning av hjälpmedel. Vid gemensam bedömning av arbetsterapeut och fysioterapeut är kostnaden 300 kr.

Kontakt

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00

Habilitering för dig med funktionsnedsättning

Staffanstorps kommun ansvarar för att tillgodose behovet av habiliteringsinsatser för personer som

  • är över 35 år och
  • som bor i bostad med särskild service och har daglig verksamhet eller enbart daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade som har behov av habiliteringsinsatser
  • samt ansvar för habilitering i vardagen för de som har insats enligt ovan. Det innebär bland annat stöd och träning som utförs av personal i boende och daglig verksamhet. För övrig habilitering hänvisas till Region Skåne.

 

 

Hoppa till navigering