Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ och ska också lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder.

Kommunala handikapprådet (khr) i Staffanstorps kommun består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna.

Rådet ska samla in funktionshindrade medborgares synpunkter och erfarenheter, verka för att frågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, initiera nya frågor i nämnder och kommunala verksamheter, vara remissorgan inom aktuella områden och verka för integrering och jämlikhet i samhället.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »