Kommunala handikapprådet

Simning och servicehund Foto: Skeeze By:Pixabay.com

Kommunala handikapprådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ och ska också lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder.

Kommunala handikapprådet (khr) i Staffanstorps kommun består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna. Här finner du dagordning och protokoll>>

Rådet ska samla in funktionshindrade medborgares synpunkter och erfarenheter, verka för att frågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, initiera nya frågor i nämnder och kommunala verksamheter, vara remissorgan inom aktuella områden och verka för integrering och jämlikhet i samhället.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.