Kvalitetsuppföljningar LSS

Kvalitetsmätningar görs regelbundet i verksamheterna, oberoende på om de drivs av Staffanstorps kommun eller drivs i privat regi.

De kvalitetsuppföljningar som har gjorts inom kommunens LSS-verksamheter publiceras på denna sida efter att de är presenterade i Socialnämnden. Vid en kvalitetsuppföljning granskas en rad olika kvalitetsfaktorer i verksamheterna.

En viktig kvalitetsfaktor är vad brukare eller kunder själva anser om kvaliteten i verksamheten. I Staffanstorp använder vi oss av mätmetoden NKI, Nöjd Kund Index, för att mäta kundens upplevelse av kvalitet i en tjänst eller en vara. Modellen är utvecklad av Statistiska Centralbyrån i samarbete med Handelshögskolan.

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.