Kvalitetsberättelser LSS

Kvalitetsuppföljning. Foto: Pixabay

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. När kvalitetsberättelserna presenterats för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april, publiceras kvalitetsberättelserna här.

Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på olika brukarundersökningar och enkäter, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen kolada.

Attendo LSS kvalitetsberättelse 2019

Kurera omsorg kvalitetsberättelse 2019

Nytida DV kvalitetsberättelse 2019

Kvalitetsberättelse omsorgsförvaltningen 2019

Hoppa till navigering