LSS-utförare

I Staffanstorps kommun finns olika utförare för dig med beviljade LSS-insatser.

Personlig assistans och ledsagarservice

Entreprenör: Kurera Omsorg https://kureraomsorg.se/
Kundansvarig personlig assistans: Joel Folestad, tel: 010 – 33 33995
Kundansvarig ledsagarservice: Christoffer Faxe, tel: 010 – 33 33992
Drottningtorget 2 B, 211 25 Malmö

För kommunens basansvar avseende personlig assistans, kontakta myndighetsenhetens mottagning på telefonnummer 046 – 24 11 04, eller Kurera Omsorg på telefonnummer 010 – 33 33 990.

LSS-boende för vuxna

LSS gruppboende, Borggårdsallén 4
Entreprenör: Attendo LSS
tf Verksamhetschef: Ann-Charlotte Paulsson , 0768-45 60 10
Borggårdsallén 4, 245 32 Staffanstorp

Gruppbostaden Borggårdsallén 4 är belägen i en tvåvåningsfastighet i Staffanstorp. Fastigheten ligger ca 10 minuters gångväg till centrum. Gruppbostaden består av sex fullvärdiga lägenheter på 49 – 53 kvm, gemensamt kök och allrum, tvättstuga samt personalrum. I fristående byggnad disponeras sex lägenhetsförråd samt ett gemensamt förråd. Fastighetsägare är Darlin fastigheter i Malmö AB.

Målgruppen är vuxna med beslut om insatser enligt personkrets LSS § 1:1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd.

 

LSS Serviceboende Nevisborg 11 E
Entreprenör: Attendo LSS
Verksamhetschef Ann-Charlotte Paulsson, 0768-45 60 10
Nevisborg 11 E, 245 45 Staffanstorp

Serviceboendet Nevisborg 11 E är beläget i en trevånings fastighet i Staffanstorps sydöstra del med tio minuters promenad till centrum. Boendet omfattar samtliga lägenheter i en ”trappuppgång” med hiss. Boendet består av tio lägenheter, med 11 boende, om två rok, 69-74 kvm samt en lägenhet som används som gemensamhetslokal och personalutrymme, fastighetsägare är Lifra AB.

Målgruppen är vuxna med beslut om insatser enligt personkrets LSS § 1:1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd.

LSS  Gruppboende Nevisborg 19
Entreprenör: Attendo LSS
Verksamhetschef , Ann-Charlotte Paulsson, 0768-45 60 10
Nevisborg 19, 245 45 Staffanstorp

Gruppbostaden Nevisborg 19 är en fristående fastighet i Staffanstorps sydöstra del. Gruppbostaden består av gemensam entré till fem fullvärdiga lägenheter om 1 rok på 35 kvm, gemensamt kök och allrum, tvättstuga samt personalrum, totalt 361 kvm, allt i ett plan. I fristående byggnad disponeras fem lägenhetsförråd samt ett gemensamt förråd.

Målgruppen är vuxna med beslut om insatser enligt personkrets LSS § 1:1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd.

 

LSS boende Torget 7 A
Staffanstorps kommuns regi
EnhetschefAnna Nilsson, 046-25 13 92
Torget 7 A, 3 vån, 245 31 Staffanstorp

LSS bostaden Torget 7 A, omfattar sju lägenheter om 1 rum med kokvrå, våtrum med toalett och dusch, gemenskapsutrymmen som vardagsrum och matplats, samt en personallägenhet. Boendet är beläget på tredje våningen i en fastighet i centrala Staffanstorp. Lokalerna ägs av Staffanstorps kommunfastigheter AB.

Målgruppen är vuxna med beslut om insatser enligt personkrets LSS § 1:1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd.

 

LSS Serviceboende Åkershus 28
Entreprenör: Attendo LSS AB
Verksamhetschef Lena Bergström, 0727-144070
Åkershus 28, 245 37 Staffanstorp

Serviceboendet Åkershus 28 ligger på Åkershusområdet som är ett större bostadsområde i Staffanstorps västra delar, fastighetsägare är Folksam. Fastigheten ligger ca tio minuters gångväg till centrum. Boendet omfattar två våningsplan och består av sju lägenheter på 55 kvm med 1 rok samt en lägenhet som används som gemensamhetslokal och personalutrymme.

Målgruppen är vuxna med beslut om insatser enligt personkrets LSS § 1:1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd

Korttidsvistelse, korttidstillsyn, öppen fritid för unga och avlösarservice

Korttidsenheten Åkershus 26
Entreprenör: Attendo LSS AB
Verksamhetschef Lena Bergström, 0727-144070
Åkershusvägen 26, 245 37 Staffanstorp

Korttidsenheten Åkershus 26 innefattar korttidsvistelse, korttidstillsyn, öppen fritidsverksamhet och avlösarservice. Gemensam lokal för enheten är på Åkershusområdet som är ett större bostadsområde i Staffanstorps västra delar. Fastigheten ligger ca tio minuters gångväg till centrum och fastighetsägare är Folksam. Fastigheten är i ett plan, 350 kvm med fem övernattningsrum avsedda för korttidsvistelse.

Målgruppen är barn och ungdomar med beslut om insatser enligt personkrets LSS 1:1, 1:2, 1:3 och för vuxna enligt LSS § 1:1.

Daglig verksamhet

Entreprenör: Nytida AB
Verksamhetschef : Tarja Lindholm, 0701-66 56 88
Kronoslätts företagspark Västanväg, 245 42 Staffanstorp

Daglig verksamhet
Staffanstorps dagliga verksamhet har flera inriktningar. På denna LSS-verksamhet har du möjlighet att arbeta med det som passar just dina förutsättningar.

Projektgruppen
Arbetar med olika projekt som vi fått i uppdrag från företag, biståndsorganisationer eller kommun. Här kan du få arbeta med till exempel paketeringsuppdrag, sortera kläder och återvinning. Projektgruppen ansvararar för daglig verksamhets tidning ”Fjärilen” som ges ut vid ett par tillfällen per termin.

Upplevelsegruppen
Upplevelsegruppen ger dig möjlighet till olika slags sinnesupplevelser under lugna och trygga förhållanden. Vi har tre upplevelserum (så kallade snoezlar), träningsrum och en upplevelseslinga. I Upplevelsegruppen lägger vi tyngdpunkten på kommunikation, trygghet och delaktighet.

Bilvårdsgruppen
Arbetar med tvätt och vaxning av bilar.

Utegruppen
har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, där vi rengör och packar hjälpmedel och sjukvårdsmaterial som ska transporteras vidare till välgörenhet i olika länder. Utegruppen hjälper även Human bridge med att köra runt och hämta kläder från deras uppsamlingskärl i trakterna kring Staffanstorp och Lund.
Staffanstorps dagliga verksamhet har även utflyttad verksamhet. Alltså verksamhet utanför vår bas i företagsparken.

I Genarp arbetar Genarpsgruppen i Erikshjälpens secondhandbutik med att prismärka och sortera varor samt att baka kaffebröd till Erikshjälpens lilla café.
Cafégruppen arbetar med att sköta om Cafét i rådhuset där vi bland annat serverar frukost till de som är anställda i rådhuset.

Individuella placeringar (praktik) finns på olika företag i nära anslutning till Staffanstorp. Vid en individuell placering har du en handledare på arbetsplatsen och en kontaktperson från Staffanstorp dagliga verksamhet.

 

 

 

Hoppa till navigering