Öppen fritidsverksamhet

Fritidsgruppen

På uppdrag av Staffanstorps kommun erbjuder Frösunda Omsorg ett blandat program med olika aktiviteter för att bidra till en aktiv fritid. Tanken med aktiviteterna är att utveckla allsidiga rörelseförmågor, öva sitt sociala samspel samt skapa intresse för fysiskt aktivitet. De flesta aktiviteterna utgår ifrån korttids- och fritidsenhet på Åkershusvägen 26 i Staffanstorp.

Vem riktar sig fritidsgruppen till?

Fritidsgruppen riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år som tillhör personkrets 1 enligt LSS och är bosatta i Staffanstorps kommun.

Vi erbjuder två olika grupper

Grupp 1 riktar sig till personer som har en intellektuell funktionsvariation/autism
Grupp 2 riktar sig till personer som har autism.
Vi kommer anpassa aktiviteter och personal till respektive grupp så att alla har samma möjlighet att delta på fritidsgruppen oavsett behov.

Aktiviteter höstterminen 2021

I aktivitetslistan kan du läsa mer om höstens aktiviteter.

Öppettider

Fritidsgruppen har öppet följande dagar för respektive grupp:
Måndagar 17-22 Grupp 1
Torsdagar 17-22 Grupp 2

För de som har fritids i anslutning till skolan måndag och torsdag på enheten, är det möjligt att stanna kvar och äta middag för att sedan delta i aktiviteten.

Transport till och från aktivitet

Deltagare eller målsman ansvarar för hämtning och lämning på  enheten. Aktiviteter som ligger på längre avstånd åker vi gemensamt till i vår minibuss. Kostnaden för detta faktureras.

Kostnad

Alla aktiviteter sker till självkostnadspris och betalas direkt på plats med jämna pengar.

Hur anmäler jag mig

Om du vill anmäla dig till fritidsgruppen kontakta personalen på Åkershus 26 via tel 073-365 67 28 eller via e-post akershus26@frosunda.se

Fritidsverksamhet för vuxna 21 år och äldre

Här kan du läsa mer om fritidsverksamhet för vuxna 21 år och äldre som Staffanstorps kommun tillhandahåller via Lunds kommun

Hoppa till navigering