Tillgänglighet för dig med funktionsvariation

Vår miljö ska vara tillgänglig och användbar för alla. Det innebär att miljön ska utformas så att alla, även du med funktionsvariation kan förflytta dig i kommunen. Vi gör ständigt insatser för att öka tillgängligheten.

Tillgänglighet till lokaler

För flertalet av kommunens lokaler har det gjorts en inventering av tillgängligheten. Kontakta berörd personal så kan de ge en beskrivning av lokalens tillgänglighet.

Staffanstorps kommuns Kultur- och fritidsguide har försetts med tillgänglighetssymboler.

Tillgänglig utemiljö

Fastighetsägaren ansvarar för en tillgänglig utemiljö och ska se till att hinder som försvårar för funktionshindrade tas bort.

Hoppa till navigering