Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

Vår miljö ska vara tillgänglig och användbar för alla. Det innebär att miljön ska utformas så att alla, även du med funktionsnedsättning kan förflytta dig i kommunen. Vi gör ständigt insatser för att öka tillgängligheten.

Tillgänglighet till lokaler

För flertalet av kommunens lokaler har det gjorts en inventering av tillgängligheten. Kontakta berörd personal så kan de ge en beskrivning av lokalens tillgänglighet.

Staffanstorps kommuns Kultur- och fritidsguide har försetts med tillgänglighetssymboler.

Tillgängligheten till biblioteken hittar du på deras webbplats.

Hörselslinga

En transportabel hörselslinga finns för utlåning på Medborgarkontoret, Rådhuset.

Tillgänglig utemiljö

Fastighetsägaren ansvarar för en tillgänglig utemiljö och ska se till att hinder som försvårar för funktionshindrade tas bort.

Hoppa till navigering