Tillgänglighet

Vår miljö ska vara tillgänglig och användbar för alla. Det innebär att miljön ska utformas så att alla, även du med något funktionshinder kan förflytta dig i kommunen. Vi gör ständigt insatser för att öka tillgängligheten.

Tillgänglighet till lokaler

För flertalet av kommunens lokaler har det gjorts en inventering av tillgängligheten. Kontakta berörd personal så kan de ge en beskrivning av lokalens tillgänglighet.

Rådhuset finns en tillgänglighetsguide framtagen. Staffanstorps kommuns Kultur- och fritidsguide har försetts med tillgänglighetssymboler.

Tillgängligheten till biblioteken hittar du på deras webbplats.

Hörselslinga

En transportabel hörselslinga finns för utlåning på Medborgarkontoret, Rådhuset.

Tillgänglig utemiljö

Fastighetsägaren ansvarar för en tillgänglig utemiljö och ska se till att hinder som försvårar för funktionshindrade tas bort.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.