Kommunens mottagande

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

Personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige brukar benämnas nyanlända. För att nyanlända personer ska få ett bra mottagande i Sverige delas ansvaret mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Klicka på länken för mer information om kommunens ansvar och hur vi i Staffanstorp arbetar med mottagandet av nyanlända. Du kan även få mer information från Migrationsverkets webbplats samt från kommunens integrationsplan och bostadsstrategi.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som söker asyl och som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Använd länken för mer information om kommunens ansvar och hur vi i Staffanstorp arbetar med mottagandet av ensamkommande barn.

Hoppa till navigering