Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Ansökan om asyl gör barnet på Migrationsverket. Under tiden barnet ansöker om asyl bor barnet vanligtvis på ett transitboende som drivs av den mottagande kommunen. Migrationsverket sänder därefter en anvisning till den kommun som ska ha det fortsatta ansvaret för barnet. Denna kommun (anvisningskommunen) ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende.

Vill du veta mer om vad som händer när ett ensamkommande barn ansöker om asyl finns samlad information på Migrationsverkets webbplats.

Vad gör Staffanstorps kommun för ensamkommande barn?

 • Socialtjänsten i Staffanstorp tar emot de barn som Migrationsverket anvisar till kommunen.
 • Socionomer inom socialtjänsten utreder barnens behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Barnen som anvisas till Staffanstorp får huvudsakligen boende i familjehem.
 • Överförmyndaren utser god man till barnen. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren.
 • Barnen får skolundervisning i den kommun de bor.
 • Socialtjänsten ger fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd.

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »