Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Ansökan om asyl gör barnet på Migrationsverket. Under tiden barnet ansöker om asyl bor barnet vanligtvis på ett transitboende som drivs av den mottagande kommunen. Migrationsverket sänder därefter en anvisning till den kommun som ska ha det fortsatta ansvaret för barnet. Denna kommun (anvisningskommunen) ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende.

Vill du veta mer om vad som händer när ett ensamkommande barn ansöker om asyl finns samlad information på Migrationsverkets webbplats.

Vad gör Staffanstorps kommun för ensamkommande barn?

  • Socialtjänsten i Staffanstorp tar emot de barn som Migrationsverket anvisar till kommunen.
  • Socionomer inom socialtjänsten utreder barnens behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Barnen som anvisas till Staffanstorp får huvudsakligen boende i familjehem.
  • Överförmyndaren utser god man till barnen. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren.
  • Barnen får skolundervisning i den kommun de bor.
  • Socialtjänsten ger fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd.

Hoppa till navigering