Nyanlända

Varför tar kommunen emot nyanlända?

Från och med den 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända invandrare för bosättning. Tanken med den nya lagen (lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) är att ge nyanlända bättre möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Vilka och hur många personer ska kommunen ta emot?

Med nyanlända menas i första hand personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige. Staffanstorps kommun kommer ta emot både familjer och ensamma vuxna som fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, tidigare mottagande samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man kan läsa mer om hur många personer Staffanstorps kommun ska ta emot på Länsstyrelsens webbsida.

Vad är kommunens ansvar och uppgifter?

  • Ordna boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket. Dessa personer har fått sitt uppehållstillstånd innan de anländer till Staffanstorps kommun och har innan flytten bott på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) främst i södra Sverige.
  • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen som till exempel hjälp med att ansöka om hemutrustningslån från CSN.
  • Förskola och skola
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Det finns ingen Sfi-undervisning i Staffanstorp men kommunen ser till att man kan studera på en annan ort i Skåne, främst Burlöv, Lund och Malmö. Kommunen erbjuder även de nyanlända möjlighet till att studera yrkes-Sfi
  • Vuxenutbildning
  • Samhällsorientering för nyanlända ger information om samhället, rättigheter, skyldigheter, och vardagsliv.
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd. De flesta nyanlända vuxna får en etableringsplan och därmed etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. (Informationen i punktlistan kommer från SKL)

Vill du ha mer information?

I kommunen finns en integrationssamordnare och en integrationshandläggare som arbetar med att stödja de nyanlända kommuninvånarna med deras integration i samhället. Kontakta dem via denna e-postlänk om du har frågor kring mottagandet.

Hoppa till navigering