Vill du hjälpa till?

armband

Vill du hjälpa ensamkommande barn och ungdomar eller nyanlända? Här kan du läsa mer om hur du kan stötta dessa grupper.

Vill du hjälpa ensamkommande barn och ungdomar?

Bli familjehem

Att vara familjehem till ett ensamkommande barn innebär att man tar emot barnet i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för barnets omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning hjälpa barnet att på ett tryggt sätt etablera sig i samhället. Socialtjänsten i Staffanstorps kommun har fortsatt behov av familjehem för placeringar av ensamkommande barn och ungdomar.

För mer information om vad det innebär att vara familjehem, läs här >>. Har ni en önskan och möjlighet att som familjehem göra skillnad för ett ensamkommande barn är ni välkomna att höra av er till socionom Maria Grönte på 046-25 11 11.

Bli god man

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet. Ditt uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet.

Se vidare information om hur du blir god man >>. Se även Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Bli kontaktperson/-familj

Som kontaktperson träffar du ett ensamkommande barn en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och vara en kontakt som lyssnar. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad.

För mer information ring socionom Anna Sellin på 046-25 11 11.

Vad kan du göra för att hjälpa nyanlända?

Arbetskontakter

Arbetar du på en arbetsplats där ni behöver anställa nytt folk eller där ni skulle kunna ta emot en nyanländ person för en språkpraktik? Kontakta i så fall kommunens arbetsmarknadshandläggare.

Bli vänperson/-familj

Genom att bli vänperson/-familj har du möjlighet att hjälpa en nyanländ person att få en bra start i sitt nya hemland. Som vänperson/-familj möjliggör du kontakter med etablerade svenskar och det svenska samhället. I mötet får den nyanlände träna och lära sig svenska. Läs om en vänfamilj och deras erfarenheter i det här reportaget från Sydsvenskan.

Om du är intresserad, fyll i en Intresseanmälan till att bli vänfamilj och skicka den till kommunens integrationssamordnare,eller per post till Staffanstorps kommun, Enheten för etablering och vägledning, 245 80 Staffanstorp.

Skapa mötesplatser och aktiviteter

Skapa mötesplatser och/eller aktiviteter där människor med olika bakgrunder kan mötas. Om du vill bolla tankar och idéer kring detta hör av dig till integrationssamordnarna, helst per mail till kommunens integrationssamordnare.

Föreningar

Vill din förening engagera sig i kommunens mottagande av nyanlända så hör av er till kommunens integrationssamordnare,. Om ni är en idrottsförening så kan ni få stöd av Skåneidrotten och inspiration från Staffanstorps Bowlingklubb och deras arrangemang ”Bowling for friends” samt från Sport Open.

Hoppa till navigering