Länkar och media kring integration

Länkar

På den här sidan hittar du länkar till artiklar om Staffanstorps integrationsarbete i media samt till andra organisationer som arbetar med integrationsfrågor.

Staffanstorp i media

Stöd till idrottsföreningar

Det finns en hel del organisationer som ger stöd till idrottsföreningar som vill arbeta med inkludering och integration.

Skåneidrotten arbetar aktivt för att stötta föreningar i deras ambition att göra en satsning för att inkludera nya målgrupper som står utanför idrottsrörelsen i dag.

Sport Open är ett samverkansprojekt mellan Skåneidrotten och Malmö högskola med syfte att utveckla hållbara metoder för idrottsföreningar att möta nyanlända.

Ideella organisationer

I Sverige och världen i övrigt finns en lång rad organisationer som arbetar direkt med hjälp och stöd till människor på flykt.

Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov.

UNHCR är en opolitisk organisation som har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Svenska kyrkan samordnar de största hjälpinsatserna på nationell nivå genom Svenska kyrkans internationella arbete. S:t Staffans församling i Staffanstorps kommun har lokala aktiviteter för att hjälpa människor på flykt.

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »