Länkar kring integration

Länkar

På den här sidan hittar du länkar till digitala resurcer för nyanlända samt information om andra organisationer som arbetar med integrationsfrågor.

Digitala Resurcer

UR Hej hej Sverige

Hej hej Sverige! är en enkel och inspirerande guide i hur Sverige fungerar. Deras mål är att ge dig en grund i det svenska språket samt bidra med insikter om Sverige som kan vara värdefulla, intressanta och kul att känna till.

Facebooksida ”UR Hej hej Sverige”

Tidningen 8 sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. 8 Sidor förklarar vad som hänt, var det har hänt och varför det har hänt. Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. Det är Myndigheten för tillgängliga medier som ger ut 8 Sidor.

Webbplats ”8 sidor”

Stöd till idrottsföreningar

Det finns en hel del organisationer som ger stöd till idrottsföreningar som vill arbeta med inkludering och integration.

Skåneidrotten arbetar aktivt för att stötta föreningar i deras ambition att göra en satsning för att inkludera nya målgrupper som står utanför idrottsrörelsen i dag.

Sport Open är ett samverkansprojekt mellan Skåneidrotten och Malmö högskola med syfte att utveckla hållbara metoder för idrottsföreningar att möta nyanlända.

Ideella organisationer

I Sverige och världen i övrigt finns en lång rad organisationer som arbetar direkt med hjälp och stöd till människor på flykt.

Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov.

UNHCR är en opolitisk organisation som har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Svenska kyrkan samordnar de största hjälpinsatserna på nationell nivå genom Svenska kyrkans internationella arbete. S:t Staffans församling i Staffanstorps kommun har lokala aktiviteter för att hjälpa människor på flykt.

Hoppa till navigering