Samhällsorientering

Sunflower By Venkataramesh från Flickr.com

Vill du lära dig mer om det svenska samhället?

Kursen Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om Sverige – för dig som är ny i Sverige! Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. Kursen hålls på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du kan gå på distans. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Vem får läsa kursen?

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är mellan 18 och 64 år, är ny i Sverige och:

  1. har en etableringsplan, eller
  2. är anhöriginvandrare och folkbokförd för max 3 år sedan (inte medborgare i EES-land eller Schweiz, inte gymnasiestuderande, inte arbetskraftsinvandrare, inte gästforskare/gäststuderande)

Innehåll i kursen

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Samhällsorientering på olika språk, på webbplatsen ”Information om Sverige

Lyssna och se film om samhällsorientering från Länsstyrelsen på Youtube:

Anmälan till kursen

Om du har en etableringsplan anmäler du dig hos din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen. Annars mailar du integrationssamordnarna.

Kostnad för kursen

Kursen är gratis.

Hoppa till navigering