Nyanlända kommuninvånare

Familj Foto: Giannis Angelakis By: flickr.com

Från och med den 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända invandrare för bosättning. Tanken med den nya lagen (lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) är att ge nyanlända bättre möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Med nyanlända menas i första hand personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man kan läsa mer om hur många personer Staffanstorps kommun ska ta emot på Länsstyrelsens hemsida.

Staffanstorps kommun kommer ta emot både familjer och ensamstående vuxna som fått uppehållstillstånd. Socialkontoret har rekryterat två integrationssamordnare som kommer att arbeta med att stödja de nyanlända kommuninvånarna med deras integration i samhället. Du kan kontakta dem om du har frågor kring mottagandet: Karin Magnusson, 046-287 1762 och Tyler Gniewotta, 046- 251 178.

Kommunens ansvar och uppgifter (från SKL)

  • Ordna boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Dessa personer har fått sitt uppehållstillstånd innan de anländer till Staffanstorps kommun och har innan flytten bott på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) främst i södra Sverige.
  • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen som till exempel hjälp med att ansöka om hemutrustningslån från CSN.
  • Förskola och skola
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Det finns ingen Sfi-undervisning i Staffanstorp men vi ser till att man kan studera på en annan ort i Skåne, främst Burlöv, Lund och Malmö. Vi erbjuder även möjlighet till att studera yrkes-Sfi
  • Vuxenutbildning
  • Samhällsorientering för nyanlända ger information om samhället, rättigheter, skyldigheter, och vardagsliv.
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd. De flesta nyanlända vuxna får en etableringsplan och därmed etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Nyanlända kommuninvånare

  1. Välkomna Welcome ترحيب dobrodošli خوش آمد Chào mừng

    Vi kommer att stötta er, Karin & Tyler, efter förmåga. Var så säkra.