Till dig som är ny i Staffanstorp

Välkomstskylt med en blomma. Foto: Pezibear från Pixabay

Samhällsvägledning

Staffanstorps kommunen erbjuder samhällsvägledning med drop-in på biblioteket i Staffanstorp. Kom till oss med dina frågor.

Öppettider:

  • Torsdagar klockan 13-16.

Kontakt

Du når Integrationsteamet via e-post: integration@staffanstorp.se

Du kan även nå oss på telefon via kommunens växel 046-25 11 00.

Lär dig svenska

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket. För att anmäla dig till sfi måste du boka ett möte med en studie- och yrkesvägledare. Mer information om sfi och hur du bokar ett möte.

Du är välkommen att besöka språkcaféet hos Svenska kyrkan.

  • Tisdagar klockan 16.30-17.30 i Hjärups församlingsgård. Besöksadress: Stationsstigen 14, 24563 Hjärup.
  • Torsdagar klockan 16.30-17.30 i Staffanstorp församlingsgård. Besöksadress: Brågarpsvägen 10, 245 33 Staffanstorp.

Genom Informationsverige.se kan du börja lära dig svenska på egen hand. Här finns ordlistor, filmer och andra hjälpmedel för att träna på svenska språket.

UR Språkplay ger dig språkstöd när du ser på ett program som finns på UR.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället. Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen.

Kursen ger dig kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. Kursen hålls på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan.

Mer information om samhällsorientering på olika språk.

Här nedan kan du lyssna och se informationsfilm om samhällsorientering:

Anmälan till samhällsorientering

Om du deltar i etableringsprogrammet anmäler du dig hos din handläggare på Arbetsförmedlingen. I övriga fall kontaktar du kommunens integrationsteam.

Länkar

Information om integrationsplikt

Du som är nyanländ har ett eget ansvar för din integration och har skyldigheter i relation till kommunen. Kommunen har den 29 maj 2019 beslutat om en integrationsplikt för dig som deltar i etableringsprogrammet och får stöd av kommunen genom tex studier, boende eller försörjningsstöd.

Integrationsplikten innebär följande:

  1. Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad
  2. Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska
  3. Den nyanlände gör sig anställningsbar
  4. Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar
  5. Den nyanlände söker och finner ett eget boende

Integrationsplikten är att förstå som ett kontrakt mellan kommunen och dig. Om du underlåter att fullfölja någon del av integrationsplikten kommer det att påverka det stöd du får av kommunen. Till exempel kan du komma att förlora delar av eller hela din rätt till ekonomiskt och annat bistånd, i enlighet med Socialtjänstlagens 4 kapitel.

Hoppa till navigering