Frågor och svar

Tre blå hus

Så förmedlas bostaden

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

Kontakta kommunens bostadskoordinator integrationssamordnare, och beskriv bostaden som du kan tänka dig att hyra ut.

Hur förmedlas bostäderna?

Privatpersoner som vill hyra ut till nyanlända kontaktar kommunens integrationssamordnare som kontrollerar hyresavtal och boendets standard. Efter det meddelas Migrationsverket hur många bostäder som finns tillgängliga fr.o.m. vilken månad.

Hur avgörs vem som får bostaden?

Kommunens integrationssamordnare förmedlar uppgifter om tillgängliga bostäder till Migrationsverket. Baserat på denna information bestämmer Migrationsverket vilka personer som ska anvisas till kommunen. Personerna befinner sig just nu på Migrationsverkets anläggningsboenden för att få en bostad i en kommun.

Vilka krav ställs på boendet?

Om man hyr ut delar av en bostad där man själv bor så behöver hyresgästen ha ett rum som denne kan låsa.

Om man hyr ut en bostad där man själv inte bor så behöver man följa Boverkets byggregler när det gäller bland annat brandsäkerhet och i vissa fall göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret. För mer information om dessa regler kontakta Bygglovsenheten, Staffanstorps kommun.

Vad är kommunens ansvar när det gäller bostadsförmedling?

Enligt lagen 2016:38 är alla kommuner skyldiga att ordna boende för de nyanlända som anvisas till kommunen. Kommunen arbetar enligt bostadsstrategin för att hitta boenden. Man kontrollerar hyreskontrakt och boendestandard innan man förmedlar tillgängliga bostäder till Arbetsförmedlingen. Om du vill veta mer om kommunens andra ansvarsområden när det gäller nyanlända kan du läsa om dessa på vår sida Nyanlända kommuninvånare.

Hur många nyanlända kommer?

Regeringen har beslutat att 96 nyanlända ska anvisas till kommunen under 2018. .

Vilka är det som kommer?

Personerna som kommer har fått sin asylansökan beviljad och har uppehållstillstånd i Sverige.

Villkor och avtal

Vem står som hyrestagare på kontraktet?

Kommunen vill i första hand att den nyanlända personen är hyrestagare men i särskilda fall kan undantag göras.

Hur stöttar kommunen den som hyr ut ett boende?

Kommunen har mallar för hyreskontrakt som man kan använda sig av när man skriver hyresavtal med hyresgästen. Kommunens integrationssamordnare är också tillgängliga för att underlätta den kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst.

Vilka regler gäller för uthyrning till nyanlända vuxna?

Samma regler gäller som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Kan jag hyra ut under en kortare period?

De nyanlända behöver ett stadigvarande boende eftersom de ska etablera sig i kommunen. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under mer än ett år.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet?

Samma regler gäller som för all typ av uthyrning av bostäder till privatpersoner. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända flyktingar?

Det kan behövas mer och tydligare information och introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

Nyanländas etablering

Vilken form av stöd har nyanlända?

De flesta nyanlända kommer när de fått en bostad i en kommun ingå i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Under två år arbetar Arbetsförmedlingen med olika insatser för att de nyanlända ska lära sig svenska, närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

De nyanlända personerna har stöd av kommunen i en rad frågor. Du kan läsa om kommunens ansvarsområden när det gäller nyanlända på: Nyanlända kommuninvånare.

Hur försörjer sig de nyanlända?

De flesta nyanlända får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som hanteras av Arbetsförmedlingen och betalas ut av Försäkringskassan.

Frågor

Jag vill veta mer om att hyra ut en bostad till en nyanländ. Vart ska jag vända mig?

För frågor som rör bostaden och hyresavtal, vänd dig till kommunens bostadskoordinator .

Hoppa till navigering