Missbruk och beroende

Dunkel och ljus. Foto: ♫ She varies vague by flickr.com

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till personer som har problem med spelberoende, alkohol eller andra droger samt till deras anhöriga. Bland de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda finns:

Socialtjänsten utreder även efter Lagen om Vård av Missbrukare (LVM), vilket kan innebära tvångsvård.

Rådgivning, stöd- och samtalskontakt

Socialtjänsten kan erbjuda råd och stöd till såväl vuxna som deras familjer, inklusive barn och ungdom. Främst sker detta genom samtalskontakt med socionom, behandlingsassistent eller kommunens öppenvårdsteam Kompassen. Vi tillhandahåller även drogtestspaket till tonårsföräldrar.

Öppenvårdsteamet Kompassen

Öppenvårdsteamet erbjuder motiverande och behandlingsinriktade samtal, stöd till anhöriga, uppföljning efter behandling, stöd i boende samt hjälp av mer praktisk natur. Vid ett första informationssamtal görs en planering utifrån den enskildes önskemål. Man kan ha direkt kontakt med öppenvårdsteamet för information och rådgivande samtal utan att registreras i socialnämndens personregister.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppgift är att vara medmänniska för en vuxen person. En kontaktperson kan finnas med och stödja ett drogfritt liv för den enskilde. Kontaktpersonen har ett nära samarbete med socialtjänsten.

Behandling

För att komma tillrätta med sitt drogmissbruk kan en behandling på behandlingshem vara en lämplig åtgärd. Beroende på missbrukets karaktär finns olika behandlingsalternativ, såväl inom öppenvården på dagtid som slutenvård med dygnet-runt-behandling. Det kan finnas situationer när man behöver bryta med sin hemmiljö och på ett mer koncentrerat och genomgripande sätt få hjälp med sina problem.

Hur ansöker/anmäler du?

Kontakta någon av Kompassens personal:

Petra Lilja 046-25 13 44

Elin Cedergren 046-287 17 01

Kia Runesson 0709-35 17 67

Tommy Olsson 046-287 18 41

 

 

Om du vill anmäla att någon har allvarliga problem med alkohol eller droger kan du även vända dig direkt till socialtjänsten, via Medborgarkontoret 046-25 11 00, som hänvisar vidare till ansvarig person.

Fenix rådgivning och stöd

Fenix är en öppenvårdsinsats som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år med risk för att hamna i, eller som har problem med alkohol eller droger.

Hos oss kan den unge och dennes föräldrar/anhöriga få rådgivning, stöd och behandling.

Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning till ungdomar och anhöriga
  • Individuella- och familjesamtal med kognitiv inriktning
  • Repulse – metod för personer med svårigheter att kontrollera sina impulser
  • Motiverande samtal
  • Anhörigstöd
  • Haschavvänjningsprogram, Cannabisprogram för unga
  • Återfallsprevention
  • Drogtester

Du kan kontakta Fenix på egen hand, eller ta hjälp av exempelvis socialtjänst och skola.

Kontakta oss

Peter Nilsson, 046-287 17 31 och Izet Fisic, 046-287 17 30

Hoppa till navigering