Missbruk och beroende

Foto av en kompass Foto: Aaron Burden från Unsplash

Kompassen

Är du orolig för dig själv eller att någon i din närhet dricker för mycket alkohol eller använder narkotika? Har du eller någon i din närhet problem med spel om pengar? Behöver du som anhörig stöd?

Kompassen vänder sig till personer över 18 år med alkohol-, narkotikaproblem och problem med spel om pengar. Vi vänder oss även till dig som är anhörig.

Är du under 18 år eller orolig för någon under 18 år så vänder du dig till Fenix.

När missbruk och beroende inte går att bryta på egen hand eller med hjälp av familj och vänner kan Kompassen vara ett stöd i att skapa och bibehålla motivation och hitta nya strategier.

Alla samtal är kostnadsfria.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Kompassen ringer du kommunens växel  046-25 11 00 så kopplar de dig vidare till oss. Du kan även kontakta oss via e-post socialtjanstenStaffanstorp@staffanstorp.se.

Kompassen erbjuder

Rådgivning om du är orolig för dig själv eller någon annan som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar och behöver råd och vägledning.

Motivationssamtal för stöd och motivering till förändring eller för att bibehålla förändringen som gjorts.

Återfallspreventionssamtal om du vill ha hjälp att förebygga återfall. I samtalen arbetar du tillsammans med Kompassens personal med att bland annat kartlägga risksituationer, känna igen och hantera sug och upprätta en nödplan.

Öppenvårdsbehandling för strukturerad dag- eller kvällsbehandling i grupp medan du bor kvar hemma.

Heldygnsbehandling i de fall du behöver åka till ett behandlingshem för att bryta ditt missbruk och fokusera på ditt tillfrisknande.

Anhörigstöd till dig som är anhörig till någon med alkohol-, narkotika- eller spelproblem. Samtalen har fokus på dig och din situation.

Avgiftning

För avgiftning vänder du dig till psykiatriska akutvårdsmottagningen.
Adress: Baravägen 1, 221 85 Lund
Telefon: 046-17 41 00

Relaterade länkar

Hoppa till navigering