Kriminalitet

Stängsel. Foto: Madassar by flickr.com

Ungdomsvård och ungdomstjänst

Ungdomsvård och ungdomstjänst är en påföljd, som utdöms av tingsrätten och det är kommunen, som ansvarar för att den görs. Ungdomsvård, tidigare överlämnande av vård inom socialtjänsten, regleras i 32 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Ungdomstjänst regleras i 32 kap. 2 § BrB och ligger mellan 20-150 timmar.

En handläggare på socialtjänsten, IFO (Individ- och familjeomsorgen), har myndighetsansvaret och ska sörja för att påföljden genomförs. I Staffanstorp är det gruppen Fenix som sköter det praktiska kring ungdomstjänsten och driver ett påverkansprogram för ungdomsvården.
Påverkansprogrammet är ett manualbaserat program på 12 träffar, ca: 1 träff/vecka. Drogtester är ett naturligt inslag i påverkansprogrammet.

För mer information kontakta Peter Nilsson, 046-287 17 31 eller Izet Fisic, 046-287 17 30.

Socionom på polisen

Samverkan sker mellan socialtjänsten och polisen, genom att en socionom är placerad på polisstationen i Staffanstorp. Socionomen hos polisen medverkar vid förhör av minderåriga, gör bedömningar avseende behov av insatser från socialtjänsten, skriver yttrande enligt Lagen om unga lagöverträdare (Lul) till åklagaren, samordnar frågor om Medling och erbjuder stödsamtal till unga brottsoffer vid behov.

Du når socionom hos polisen på 046-16 53 38 eller 0709-35 11 15.

Medling

Medling innebär att den som har begått ett brott och den som blivit utsatt träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om det inträffade. Medling är helt frivilligt.
För dig som har begått ett brott innebär medling att:

  • Du får en chans att förklara dig och du får en möjlighet att be om ursäkt för det du gjort.
  • Du kan visa att du tar ansvar för dina handlingar.
  • Du får möjlighet att gottgöra skadan på något sätt.

För dig som varit utsatt för ett brott innebär medling att:

  • Du ges möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medfört.
  • Du får möjlighet att ställa frågor till den som begått brottet.
  • Det kan minska eventuell rädsla och kan ge dig möjlighet att få förståelse för vad som hänt.

För mer information, kontakta socionom hos polisen på 046-16 53 38 eller 0709-35 11 15.

Hoppa till navigering