Senior/äldreomsorg

Omsorgsnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska sträva efter att ha Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Ett antal fokusområden har fastställts och dessa har seniorplattformen som grund.

Stöd och hjälp inom äldreomsorgen

Har du svårt att klara din vardag?

Kontakta då kommunens biståndshandläggare. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Kanske behöver du ett annat boende. I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till stöd. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Avsikten med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv.

Vem kan få hjälp?

Ansökan om hjälp görs till kommunens biståndshandläggare. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste socialtjänsten göra en utredning. Utredningen genomförs av biståndshandläggaren tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I de flesta fall vill handläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro kunna diskutera din ansökan om hjälp. Det är ditt individuella behov av hjälp som avgör vilken form av stöd du kan få. I bedömningen tar handläggaren hänsyn till hela din livssituation.

De uppgifter som du lämnar till biståndshandläggaren antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende ska behandlas på ett rättssäkert och lagenligt sätt.

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du har ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

Att söka hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen

Kontakt

För att komma i kontakt med, skicka e-post till biståndshandläggare, eller ring oss på telefon 046-25 11 04.

Hoppa till navigering