Senior/äldreomsorg

Paus. Foto och licens: Åsa Siller

Omsorgsnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska sträva efter att ha Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Ett antal fokusområden har fastställts och dessa har seniorplattformen som grund.

Stöd och hjälp inom äldreomsorgen

Har du svårt att klara din vardag?

Kontakta då kommunens biståndshandläggare. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Kanske behöver du ett annat boende. I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till stöd. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Avsikten med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv.

Vem kan få hjälp?

Ansökan om hjälp görs till kommunens biståndshandläggare. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste socialtjänsten göra en utredning. Utredningen genomförs av biståndshandläggaren tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I de flesta fall vill handläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro kunna diskutera din ansökan om hjälp. Det är ditt individuella behov av hjälp som avgör vilken form av stöd du kan få. I bedömningen tar handläggaren hänsyn till hela din livssituation.

De uppgifter som du lämnar till biståndshandläggaren antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende ska behandlas på ett rättssäkert och lagenligt sätt.

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du har ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

Att söka hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen

Kontakt

För att komma i kontakt med biståndshandläggare, telefon 046-25 11 04.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Senior/äldreomsorg

 1. Jag har en fråga ska restaurangen sluyta servera mat? det går rykten om det tacksam för svar det står inget om det

  1. Avtalet med ISS är inte förlängt och vi undersöker just nu alternativa möjligheter för servering på Pilegården

   Med vänlig hälsning
   Paulina Hallgren, t f Vård och Omsorgschef


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »