Anhörigstöd

Anhörigstöd. Foto: Staffanstorps kommun

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd till dig som vårdas i hemmet av en anhörig. Bidragets syfte är att ge viss kompensation och uppmuntran. Hemvårdsbidraget är inte inkomstprövat och kan kombineras med andra stödinsatser inom omsorgsförvaltningen. Du kan läsa mer om hemvårdsbidrag i denna folder.

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller någon med funktionsnedsättning. Information till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa hittar du här.

Om du ger stöd till någon

I anhörigverksamheten är det du som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudpersonen. Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet.

 • Känner dig ensam med allt ansvar?
 • Behöver du tala med tala med någon som lyssnar och ger stöd utifrån dina behov – enskilt eller i grupp?
 • Behöver du information om vad omsorgsförvaltningen har att erbjuda?
 • Behöver du hjälp med att förmedla kontakter exempelvis inom omsorgsförvaltningen?

Kontakta då gärna anhörigsamordnaren. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för dig.

Om du som anhörig av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse.

Kontakt

Anhörigsamordnaren Pia Williams når du på telefon 046-25 12 23 eller pia.williams@staffanstorp.se

Du kan också läsa vår folder om anhörigstöd

Anhörigsamordnaren träffas också i anhöriglokalen vid Trivselpunktens verksamhet på Pilegården.

Anhöriglokalens öppettider:

Måndagar 16 -18
Torsdagar 9 – 12

Om du är anhörig till någon med psykisk ohälsa kan du läsa mer här.

Avlösning

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i vårdarbetet. Det finns olika former av avlösning, du och din närstående väljer själv det som passar er bäst. Avlösning i hemmet innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Detta är ett bistånd som du kan få efter en biståndsbedömning.

Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd. En annan form av avlösning är dagvård. Dagvården ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagvård finns för personer med demens.

Den som är beviljad insatser inom SoL och LSS kan få akut hjälp med två timmars varsel, men normalt ska behovet anmälas minst två dygn i förväg.

Korttidsvård

Behöver du avlösning för en längre period kan korttidsvård vara ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor. Korttidsvård kan ges vid ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård. Växelvård innebär till exempel att din närstående regelbundet växlar mellan till exempel en veckas vistelse på korttidsenhet och tre veckor i hemmet.

Tillsammans hoppas vi kunna ge dig det stöd som du som anhörig eller vän behöver.

Trygghetsresor

De årliga trygghetsresorna genomförs vanligtvis i maj eller september månad.

Trygghetsresorna vänder sig till de som har kontakt och stöd från Vård och omsorg. Anhörig och närstående bör kunna delta och tillgodogöra sig vistelsen samt planerade gruppaktiviteter. Närstående ska vara 65 år eller äldre. Antalet platser är begränsad till 16 exklusive personal. Resan omfattar max tio dagar.

Syftet med trygghetsresorna är att skapa möjlighet för anhörig som vårdar familjemedlem i hemmet att resa tillsammans med sin närstående under trygga former. Syftet är också att få chans att mötas, bilda nätverk samt möjlighet för den anhörige att få avlösning.

Vårdpersonal som följer med på resan kan tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer. Tidigare beviljade hemtjänstinsatser utförs enligt beslut.

Kommunen bekostar boende och aktiviteter för både anhörig och dess närstående. Övriga kostnader bekostas av den enskilde.

Informationsträffar anordnas inför varje resa. Information om vilket datum finns att läsa i någon av de lokala tidningarna.

För frågor och intresseanmälan är ni välkomna att kontakta Silviasjuksköterska Susanne Bresby, 046-25 12 09 eller anhörigsamordnare Pia Williams, 046-25 12 23.

Hoppa till navigering

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »