Avgifter inom vård- och omsorg

Det mesta av den hjälp du kan få inom vård och omsorg är avgiftsbelagd. I Socialtjänstlagen finns regler för hur kommunen får ta ut avgifter, bland annat att avgiften ska vara skälig och inte får överstiga kommunens självkostnad och det finns en lagstadgad högsta avgift så kallad maxtaxa. Reglerna gäller dock inte insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I Staffanstorps kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som gäller alla former av boende i kommunen. Hur mycket du får betala avgörs dels av hur mycket hjälp du har, dels av din betalningsförmåga. Detta innebär att när du betalat avgiften ska du ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader och för att kunna betala hyran.

Har du frågor eller önskar information angående avgifter och debitering kontakta avgiftshandläggare Ami Winther, telefon 046-25 12 28 eller Ingela Millnor, 046-25 12 26

 

 

Hoppa till navigering