Avgifter

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Det mesta av den hjälp du kan få inom vård och omsorg är avgiftsbelagd. I Socialtjänstlagen finns regler för hur kommunen får ta ut avgifter, bland annat att avgiften ska vara skälig och inte får överstiga kommunens självkostnad och det finns en lagstadgad högsta avgift så kallad maxtaxa. Reglerna gäller dock inte insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I Staffanstorps kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som gäller alla former av boende i kommunen. Hur mycket du får betala avgörs dels av hur mycket hjälp du har, dels av din betalningsförmåga. Detta innebär att när du betalat avgiften ska du ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader och för att kunna betala hyran.

 

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »