Frivilliga insatser

Denna sida är till för dig som är intresserad av frivilliga insatser. De är oavlönade, görs på egen tid och bygger på lust och engagemang. Det kan till exempel handla om att promenera, gå på café eller bara sitta och prata.

Att bli Frivillig

Personligt engagemang och mänsklig värme behövs överallt i vårt samhälle. Om du vill engagera dig och har någon timme över kan du öppna nya dörrar, möta nya människor och skapa nya kontakter. Som frivillig får du möjlighet till att berika ditt och andras liv och skaffa dig en ny social samvaro.

Om du funderar på att bli frivillig, tänk igenom vad du vill göra och vilka kunskaper och intressen du tror att du kan bidra med. Som frivillig har du ett visst ansvar. Du har möjlighet att forma insatsen gemensamt tillsammans med mottagaren. Du avgör själv hur mycket tid du vill avsätta för din frivilliga insats – men förbind dig inte till mer tid än du kan avvara.

I kommunen finns en frivilligverksamhet på Trivselpunkten som vänder sig till alla som vill engagera sig eller vill få stöd och hjälp av en frivillig.

Vad är en frivillig insats?

Frivilliga insatser är ett folkhälsoarbete främst inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Du som gör en frivillig insats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet. Du kan även göra insatser tillsammans med barn och unga.

Aktiviteter genomförs av frivilliga både i och utanför våra lokaler. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Vad innebär det att vara frivillig?

Att vara frivillig betyder att du gör en insats utan ekonomisk ersättning. Du har kontakt med frivilligsamordnaren som leder och organiserar insatserna. Staffanstorps kommun har tecknat en ansvars- och en olycksfallsförsäkring för dig som utför ideellt oavlönat arbete enligt överenskommelse med kommunen.

  • När du börjar som frivillig träffar du frivilligsamordnaren och pratar om vad det innebär och vad som kan förväntas av dig.
  • Du får stöd och uppmuntran.
  • Du blir försäkrad om något skulle hända dig när du gör en insats.
  • Du skriver på ett tystnadslöfte.
  • Vissa uppdrag kräver intyg från belastningsregister som bedöms av frivilligsamordnaren.

Vad kan du göra?

Att vara aktiv som frivillig skapar tillfällen att möta medmänniskor både enskilt och i grupp. Exempel på återkommande aktiviteter:

Senior i skolan – Har du lust att delta och bidra till ett gott och vänligt samhälle? Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas tillsammans med barn och ungdomar – i förskola, skola eller på fritidshem? Då är du varmt välkommen till oss! Läs mer i foldern Senior i skola.

Högläsare på särskilt boende  – Du kan bli högläsare på ett särskilt boende (för personer med demenssjukdom i första hand). Det innebär att du cirka en gång i veckan kommer till ett boende och läser högt för 1-5 personer från någon lättläst bok/tidning. Med högläsning och lättlästa texter får många äldre med kognitiv svikt nya möjligheter till läsestunder med allt vad det kan innebära: stimulans, närhet, kunskaper, en skön stund tillsammans – en höjd livskvalitet.

Regelbunden social samvaro – Många personer vill gärna ha sällskap på en promenad, hjälp att läsa en tidning eller en bok, småprata över en kopp kaffe eller göra något annat roligt tillsammans med någon. Vad man gör bestämmer man gemensamt.

Följeslagare – att du som frivillig till exempel följer med någon till vårdcentralen, sjukhus, bibliotek eller hjälper till vid olika evenemang.

Aktivitetsledare/medhjälpare på Trivselpunkten – till exempel baka våfflor, bingovärd, större evenemang, fika eller annat som du själv saknar på Trivselpunkten.

Studiecirkelledare på Trivselpunkten – att hålla i en cirkel eller en grupp som vill träffas regelbundet.

”Frivillig telefonvän” på Trivselpunkten – det finns äldre seniorer som inte har så stort kontaktnät längre, som skulle bli glad om någon ringde till dem regelbundet för att höra hur de mår. Du är kanske en av dem? Eller du kanske är en av dem som vill bli frivillig telefonvän? En frivillig telefonvän kan lindra en äldre persons ensamhet, skapa nytt innehåll i en äldres liv, förgylla vardagen och höja livskvaliteten. Ett samtal i veckan kan öka trygghet hos den enskilde.

Kontakter

Har du frågor och kanske är intresserad av att göra en frivillig insats eller vill du ha stöd av en frivillig? Då är du välkommen  att kontakta trivselpunkten@staffanstorp.se eller på telefon 046 251299

 

Hoppa till navigering