Handikapp och seniorråd

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder. Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter. Kommunala handikapprådet är underställd socialnämnden och socialnämndens ordförande är ordförande. Rådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Sammanträdesdagar 2017

  • 6 februari, kl. 13.00
  • 29 maj, kl. 10.00 tillsammans med seniorrådet
  • 25 september, kl. 13.00
  • 4 december, kl. 10.00 tillsammans med seniorrådet

Protokoll

Kommunala seniorrådet

Rådet har till uppgift att vara remiss- och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer och de sammanträder fyra gånger per år. Kommunens nämnder och styrelser bör lämna information och inhämta remissyttranden från rådet i frågor som berör äldre.

Sammanträdesdagar 2017

  • 6 februari, kl. 9.00
  • 29 maj, kl. 10.00 tillsammans med handikapprådet
  • 25 september, kl. 9.00
  • 4 december, kl. 10.00 tillsammans med handikapprådet

Protokoll

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.