Korttidsvård

Korttidsvård är avsett för dig som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorg. Det kan vara rehabilitering efter en sjukhusvistelse, boendeplanering eller anpassning av bostad innan du återvänder hem till din ordinarie bostad eller flyttar till särskilt boende. Detta kan du få efter en biståndsbedömning.

Korttidsvården kan också fungera som avlösning för anhörig som vårdar en sjuk eller funktionshindrad person i hemmet. Denna typ av korttidsvård kan ges vid enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård.

Kommunens korttidsvård finns på Klöverlyckans gruppboende som har en plats och Vardaga Villa Vikhem har 20 platser. Vid behov kan andra lösningar förekomma som till exempel enskilt vårdhem.

Kontakta oss via 046-25 11 04 eller omsorg@staffanstorp.se

Hoppa till navigering