Kvalitetsberättelser inom vård och omsorg

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. När kvalitetsberättelserna presenterats för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april, publiceras kvalitetsberättelserna här.

Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen kolada.

Omsorgsförvaltningens egna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser:

(2018 ingick omsorgsförvaltningen i socialförvaltningen, varför dokumenten berör fler verksamheter)

Kvalitetsberättelse socialförvaltningen 2018
Patiensäkerhetsberättelse 2018 Socialnämnden

Utförare inom särskilt boende:

Förenade Care Magnoliagårdens kvalitetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Magnoliagården
Humana Pilegarden kvalitetsberättelse 2018
Patientsakerhetsberattelse 2018 (Pilegarden)
Klöverlyckans kvalitetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Klöverlyckan

Utförare inom hemtjänst omvårdnad:

Abello kvalitetsberättelse 2018
Olivia Hemomsorg AB kvalitetsberättelse 2018
Klöverlyckans kvalitetsberättelse 2018

Utförare inom LSS:

Attendo LSS kvalitetsberättelse 2018
Nytida DV kvalitetsberättelse 2018
Poolarna Assistans kvalitetsberättelse 2018

Hoppa till navigering