Kvalitetsberättelser vård och omsorg

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. När kvalitetsberättelserna presenterats för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april, publiceras kvalitetsberättelserna här.

Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen kolada.

Omsorgsförvaltningens egna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser:

Kvalitetsberättelse omsorgsförvaltningen 2019
Patiensäkerhetsberättelse omsorgsförvaltningen 2019

Utförare inom särskilt boende:

Förenade Care Magnoliagårdens verksamhets- och kvaltitetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 Magnoliagården

Humana Sockerstan kvalitetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 Humana Sockerstan

Klöverlyckans kvalitetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 Klöverlyckan

Vardaga Villa Roos park verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2019 Villa Roos Park

Vardaga Villa Vikhem Verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019
Patienstäkerhetsberättelse 2019 Villa Vikhem

Utförare inom hemtjänst omvårdnad och service:

Abello kvalitetsberättelse 2019
Olivia Hemomsorg AB verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019

Utförare inom LSS och assistans:

Attendo LSS kvalitetsberättelse 2019
Nytida DV verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019
Kurera omsorg verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019

Hoppa till navigering