Psykisk ohälsa

Hjärtformad tomat. Foto: Taina Ahola

Att leva med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom kan påverka din förmåga att på egen hand klara av vardagen. Är du intresserad av att veta mer om psykisk ohälsa kan du gå in på 1177 vårdguiden. Har du besvär med psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta vårdcentralen

Vid akuta psykiska problem hänvisar vi dig till Vuxenpsykiatrin Skåne

Om det är fråga om liv och död ring 112

Akut hjälp

För 18 år eller äldre vänder du dig till akutmottagningen Vuxenpsykiatri Baravägen 1 i Lund                                                                Telefonnummer 046-17 41 00

För barn och unga, upp till 18 år vänder du dig till Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri

Jourtelefoner och chattlinjer

Ibland är det svårt att klara av livets svårigheter ensam. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är om du inte vill. Här hittar du telefonjourer och chattsidor

Socialpsykiatri – stöd till psykiskt funktionshindrade

Om du har långvarig psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och behöver sociala insatser för att klara ditt dagliga liv kan du få stöd från kommunens socialpsykiatri

Staffanstorps kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att invånare med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och kunna ta ansvar för sina liv. Personer ska erbjudas det stöd de behöver. Praktisk hjälp såväl som stöd och motivation till meningsfulla aktiviteter i vardagen som arbete studier eller sysselsättning och en stimulerande fritid

Bland de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda finns:

Skåneveckan för psykisk hälsa 2019

För att uppmärksamma psykisk ohälsa/hälsa medverkar Staffanstorp med aktiviteter på Trivselpunkten under Skåneveckan för psykisk hälsa. Det är  en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och öppet hus på mötesplatser. I år var Skåneveckan mellan den 7-13 oktober och du hittar  Har du idéer och tankar kring Skåneveckan för psykisk hälsa hör gärna av dig till Taina Ahola 046-25 15 37

Brukarråd

För att främja delaktighet och inflytande har Staffanstorps kommun startat upp ett brukarråd där personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har möjligheten att vara delaktiga på alla nivåer. De kan vara att stödja kommunen i framtagandet av handlingsplaner och policys med dina erfarenheter. Brukarrådet består av representanter från omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen och brukare. Brukarrådet sammanträder 4 gånger om året. Är du intresserad att vara med eller få informationer kontakta sammankallande sekreterare på 046-251537

Anhöriga

I kommunen finns anhörigstöd för enskilda samtal. För dig som har någon i din närhet med psykisk ohälsa kan kontakta Taina Ahola på 046-251537.

Den 4 april kl 17.00 kommer Trivselpunkten, Torget 7 att ha en föreläsning om Anhörigas utsatta roll. Att vara nära någon med psykisk ohälsa. Läs mer på  Loes Vollenbroek föreläsning

Välkomna den 25 april kl.17.00-18. 30 till anhörigcafé för dig med någon i närheten som har psykisk ohälsa. Plats: Trivselpunkten Torget 7.

Vid båda tillfällena bjuder vi på fika.

1177.se kan du få mer stöd som anhörig med psykisk ohälsa

Som anhörig kan du även vända dig till föreningar för stöd, nedan finns förslag på hemsidor för anhörigstöd.

Stöd från föreningar till dig och din anhörige

1177.se kan du hitta fler rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information, samtal och aktiviteter. Föreningarna ger dig möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »