Psykisk ohälsa

Att leva med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom kan påverka din förmåga att på egen hand klara av vardagen. Är du intresserad av att veta mer om psykisk ohälsa kan du gå in på 1177 vårdguiden. Har du besvär med psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Om det är fråga om liv och död ring 112

Akut hjälp

För 18 år eller äldre vänder du dig till akutmottagningen Vuxenpsykiatri Baravägen 1 i Lund.

För barn och unga, upp till 18 år vänder du dig till Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri.

Jourtelefoner och chattlinjer

Ibland är det svårt att klara av livets svårigheter ensam. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är om du inte vill. Här hittar du telefonjourer och chattsidor.

Socialpsykiatri – stöd till psykiskt funktionshindrade

Om du har långvarig psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och behöver sociala insatser för att klara ditt dagliga liv kan du få stöd från kommunens socialpsykiatri.

Staffanstorps kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att invånare med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och kunna ta ansvar för sina liv. Praktisk hjälp såväl som stöd och motivation till meningsfulla aktiviteter i vardagen som arbete studier eller sysselsättning och en stimulerande fritid.

Bland de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda finns:

Sociala mötesplatsen Trivselpunkten

I Staffanstorp finns Trivselpunkten som är en social mötesplats för  psykisk hälsa. Trivselpunkten finns på Torget 7. Kontakta gärna personalen om du vill veta mer på telefonnummer 046 – 25 12 99 eller mejla till trivselpunkten@staffanstorp.se.

Läs mer om Trivselpunktens aktiviteter för socialpsykiatrin

Skåneveckan för psykisk hälsa

För att uppmärksamma psykisk ohälsa/hälsa medverkar Staffanstorp med aktiviteter på Trivselpunkten under Skåneveckan för psykisk hälsa .Har du idéer och tankar kring Skåneveckan för psykisk hälsa hör gärna av dig till Lena-Maria Petré  eller ring på 046-2871798.

Syftet med vecka är att ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och öppet hus på mötesplatser. Läs mer om  Skåneveckan.

Brukarråd

För att främja delaktighet och inflytande har Staffanstorps kommun ett brukarråd där personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har möjligheten att vara delaktiga. Det kan vara att stödja kommunen i framtagandet av handlingsplaner och policys. Brukarrådet består av representanter från omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen och medborgare. Brukarrådet sammanträder fyra gånger om året. Är du intresserad att vara med eller få mer information kontakta sammankallande sekreterare på 046-251537.

Anhörigstöd psykisk ohälsa

I Staffanstorp erbjuder vi stöd till er som stödjer/hjälper någon med psykisk ohälsa. Har ni frågor eller vill prata kontakta Taina Ahola 046-25 15 37, det går även att skicka mejl till Taina Ahola.

Anhörigcafé för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa/sjukdom/funktionsvariationer

En gång i månaden ordnas ett anhörigcafé. Mer information om kommande anhörigcafé återkommer vi med under hösten 2021. Anmäl ditt intresse till Lena-Maria Petré

Anhöriggrupper—för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa

I en anhöriggrupp får du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Dela erfarenheter, ge varandra råd, stöd och nya gemensamma kunskaper. Begränsat antal platser. Vill du komma med i en anhöriggrupp hör av dig till Taina Ahola på taina.ahola@staffanstorp.se eller ringa 046 – 25 15 37

Stöd från föreningar till dig och din anhörige

1177.se kan du få mer stöd som anhörig med psykisk ohälsa.

Som anhörig kan du även vända dig till föreningar för stöd, nedan finns förslag på hemsidor för anhörigstöd.

1177.se kan du hitta fler rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information, samtal och aktiviteter. Föreningarna ger dig möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening

Känslobanken

På Känslobanken hittar du kortfilmen Trasslet. Trasslet är produkt som skapades under projektet ”Säg det – Sen gör det” som togs fram  2018-2020 i samarbete  med ABF Malmö och Artisten Hannah ”Hanutta” . Via medel från Arvsfoden vill gruppen utvecklade metoder som ska få fler att vilja utforska och utrycka känslor, framför att de svåra känslorna. Tillsamman med olika målgrupper som personer med psykisk ohälsa och  funktionsvariationer tog man reda på hur känslor låter, ser ut och rör sig. I känslobanken finns material för de som vill utforska vidare kring känslor.

 

Hoppa till navigering