Psykisk ohälsa

Att leva med psykisk funktionsvariation och/eller psykisk sjukdom kan påverka din förmåga att på egen hand klara av vardagen. Är du intresserad av att veta mer om psykisk ohälsa kan du gå in på 1177 vårdguiden. Har du besvär med psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Om det är fråga om liv och död ring 112

Akut hjälp

För 18 år eller äldre vänder du dig till akutmottagningen Vuxenpsykiatri Baravägen 1 i Lund.

För barn och unga, upp till 18 år vänder du dig till Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri.

Jourtelefoner och chattlinjer

Ibland är det svårt att klara av livets svårigheter ensam. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är om du inte vill. Här hittar du telefonjourer och chattsidor.

Socialpsykiatri – stöd till psykiskt funktionshindrade

Om du har långvarig psykisk ohälsa eller psykisk funktionsvariation och behöver sociala insatser för att klara ditt dagliga liv kan du få stöd från kommunens socialpsykiatri.

Staffanstorps kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att invånare med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsvariationer ska kunna leva självständigt och kunna ta ansvar för sina liv. Praktisk hjälp såväl som stöd och motivation till meningsfulla aktiviteter i vardagen som arbete studier eller sysselsättning och en stimulerande fritid.

Bland de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda finns:

Skåneveckan för psykisk hälsa

För att uppmärksamma psykisk ohälsa/hälsa vill Staffanstorp kommun medverkar med aktiviteter under Skåneveckan för psykisk hälsa till hösten 2022.

Har du idéer och tankar kring Skåneveckan för psykisk hälsa 2022 hör gärna av dig via epost  eller ring på 046-2871798.

Syftet med vecka är att ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och öppet hus på mötesplatser. Läs mer om  Skåneveckan.

Brukarråd

För att främja delaktighet och inflytande har Staffanstorps kommun ett brukarråd där personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har möjligheten att vara delaktiga. Det kan vara att stödja kommunen i framtagandet av handlingsplaner och policys. Brukarrådet består av representanter från omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen och medborgare. Brukarrådet sammanträder fyra gånger om året. Är du intresserad att vara med eller få mer information kontakta sammankallande sekreterare på 046-251537.

Anhörigstöd psykisk ohälsa

I Staffanstorp erbjuder vi stöd till er som stödjer/hjälper någon med psykisk ohälsa.

Anhörigcafé för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa/sjukdom/funktionsvariationer

En gång i månaden ordnas ett anhörigcafé. Mer information om kommande anhörigcafé återkommer vi med under hösten 2021. Anmäl ditt intresse till via email

Anhöriggrupper—för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa

I en anhöriggrupp får du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Dela erfarenheter, ge varandra råd, stöd och nya gemensamma kunskaper. Begränsat antal platser. Vill du komma med i en anhöriggrupp hör av dig via email  eller ring på 046-2871798.

Stöd från föreningar till dig och din anhörige

1177.se kan du få mer stöd som anhörig med psykisk ohälsa.

Som anhörig kan du även vända dig till föreningar för stöd, nedan finns förslag på hemsidor för anhörigstöd.

1177.se kan du hitta fler rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information, samtal och aktiviteter. Föreningarna ger dig möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening

 

Hoppa till navigering