Personligt ombud

Bor du i Staffanstorps kommun och har en psykisk funktionsnedsättning, kan du få hjälp/stöd från personligt ombud.

Verksamheten med personlig ombud riktar till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar samt betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden.

Ombudet är en medarbetare som är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av PO-Skåne. Du kan få hjälp av ombudet för att ta till vara rättigheter i samhället, samt att uppmärksamma systemfel. Det är kostnadsfritt att ha kontakt med det personliga ombudet.

Om du vill veta mer kontakta personlig ombud Gunilla Bergklint, 0768-56 53 27.

PO-Skånes webbplats >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.