Samordnad individuell plan, SIP

Det finns möjligheter för dig som har behov av insatser från olika vård-, stöd- och omsorgsgivare att samordna dessa.

Det görs i en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Du får ökat inflytande och delaktighet i frågor kring din situation.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller landstinget ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

SIP på tre minuter

Nedan ser du en film som beskriver vad SIP är. Filmen vänder sig brukare, personal eller politiker, men även till chef eller utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar. Filmen kommer från Sveriges kommuner och Landsting (ligger utanför vår creative commons licens).

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.