Stöd i hemmet

Stöd i hemmet kan ges i form av hemtjänst, hemsjukvård, ledsagarservice, avlösning för anhöriga, trygghetslarm eller dagvård och den hjälp som ges beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv.

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp du behöver. Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din invanda miljö även när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig på egen hand. För att kunna bedöma vilket stöd du behöver måste det göras en utredning – biståndsbedömning.

Biståndsbedömning görs av biståndshandläggare  telefon 046-25 11 04 enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande (LSS). Enhetschef för biståndsbedömningen är Susanne Bäckström telefon 046-25 11 00.

Förenklad biståndshandläggning

Du som är 75 år eller äldre och bor i Staffanstorps kommun kan ansöka om trygghetslarm, matdistribution och hjälp med städning, inköp och tvätt, genom förenklad biståndshandläggning.

Förenklad biståndshandläggning innebär att du fyller i en blankett  Läs mer här: Information om förenklad ansökan för hjälp i hemmet.

Ordinärt boende – bo kvar hemma

Hemvården består av hemtjänsten och hemsjukvården. I hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Biståndsbeslut ligger till grund för hemtjänstens arbete och de beviljas efter den enskildes behov. Personalen arbetar utifrån målsättningen att de boendes resurser tas tillvara och att man får en bra livskvalité trots sina hjälpbehov.

Hemsjukvården tar hand om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. Den är uppdelad på sex distrikt med var sin distriktssköterska som i sin tur tar hjälp av undersköterskorna i hemvården. Nattpatrullen tar över när dagpersonalen går hem och ser till att verksamheten fungerar under dygnets alla timmar.

Behöver du hjälp med enklare sysslor i hemmet, som är på ”höga höjder” och är en ”kort insats”, så finns Handtaget >>

Rehabgruppen

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter erbjuder hjälp till dem som har eller får en funktionsnedsättning eller har fått ålderskrämpor och svårigheter att klara vardagen. Vi hjälper många att kompensera för bristande förmåga genom träning och utprovning av tekniska hjälpmedel. Vi kan hjälpa till med ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att till exempel ta bort trösklar, lägga ramper och anpassa hygienutrymmen. Vi ansvarar också för dagvård och bedriver träning i egna lokaler. 046-25 11 32 (mån-tors 8-11, fredagar 10-12, andra tider kan meddelande lämnas).

Hemsjukvård

Hemsjukvården har ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Hemsjukvården är uppdelad på fyra distrikt med var sin distriktssköterska som i sin tur tar hjälp av undersköterskorna i hemvården. Kvälls-/nattpatrullen tar över när dagpersonalen går hem och ser därmed till att verksamheten fungerar under dygnets alla timmar.

För att öka tillgängligheten har sjuksköterskeorganisationen aktiverat ett direktnummer där man som privatperson alternativ samverkanspartner kan nå en sjuksköterska på.
Telefonen är öppen för samtal helgfri måndag – fredag, kl 13.00-14.30
Andra tider på dygnet finns det möjlighet att lämna meddelande, så ringer ansvarig sjuksköterska tillbaka närmaste vardag. 046-25 11 95

Hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med service och den personliga omvårdnaden som till exempel hygien, hjälp att komma upp på morgonen, toalettbesök, på- och avklädning, promenader, utevistelse och socialt stöd. Om du har behov kan du få hjälp vid alla tider på dygnet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du får hjälp av en person. Till exempel för att åka fram och tillbaka till sjukhuset. För att kunna få ledsagarservice krävs ett biståndsbeslut.

Matdistribution

Du kan få mat levererad till det egna hemmet om du inte själv kan laga din mat eller ta dig till en servering i närheten. För att få matdistribution krävs ett biståndsbeslut.

Trygghetslarm

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för att ramla och inte kan ta dig upp själv kan du ansöka om ett trygghetslarm. Larmet är kopplat till kommunens larmpatrull och du kan påkalla hjälp från personal under hela dygnet. Du behöver inte ha hemtjänst för att få ett trygghetslarm.

Larmtelefonen skickar med jämna mellanrum ut ett provlarm till larmcentralen som en kontroll på funktionen av ditt trygghetslarm. Vid ett eventuellt strömavbrott har trygghetstelefonen ett säkerhetsbatteri som håller i ett dygn.

Information om trygghetslarm och hur du sköter larmet >>

Dagverksamhet

Öppen dagverksamhet
På Pilegården finns en öppen dagverksamhet dit alla är välkomna för möjlighet till social stimulans och aktivitet. Se Trivselpunkten för mer information.

Dagverksamhet
På Pilegården finns också en biståndsbedömd dagverksamhet. Denna verksamhet syftar till att bryta ensamhet och isolering samt erbjuda rehabilitering under dagtid.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar
Wibergs väg och Pilevallens dagverksamhet  riktar sig till personer som har någon form av demenssjukdom eller minnessvikt. För att kunna deltaga i verksamheten krävs ett biståndsbeslut. Syftet med verksamheten är att erbjuda social stimulans och aktivering, bibehålla och stärka förmågor genom att bevara det friska, skapa struktur i vardagen samt avlasta anhöriga.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.