Demensvård

Rudbeckia. Foto: Emy Svensson

Omvårdnaden ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Vården ska sträva efter att synliggöra hela personen och tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Omvårdnadsinsatserna ska anpassas utifrån personen med demens och hans/hennes anhörigas behov och önskemål.

Vid bedömning av personens vård och omsorg krävs flera kompetenser från olika yrkesgrupper, för att tillgodose individens behov av vård och omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Övergripande riktlinjer för demensvård:

 • En genomförandeplan och en levnadsberättelse ska upprättas.
 • Personen med demens ska erbjudas, när behov finns, möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som dagverksamhet, avlösning samt ledsagning.
 • Det ska vara en hög personalkontinuitet.
 • Personalen ska ges utbildning och handledning som är anpassad för verksamheten.
 • Anhöriga ska ges stöd och kunskap för att om möjligt underlätta anhörigas roll.
 • Rutiner för analys, utredning och åtgärder kring BPSD, det vill säga beteende och psykiska problem vid demenssjukdom, ska arbetas fram.
 • Insatser mellan kommun och primärvård ska samordnas med syfte att erbjuda stöd till personen med demens samt deras anhöriga.
 • Vårdinsatser och beviljade biståndsinsatser ska följas upp årligen i ordinärt och särskilt boende.

Uppsatta riktlinjer för demensvården ska utvärderas och mätas en gång per år av beställaren med syfte att identifiera punkter som kan förbättras.

Socialnämnden i Staffanstorp antar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg för demensvården som en lägsta nivå. Återrapportering till socialnämnden ska ske minst en gång per år.

Kontakt

Susanne Bresby, Silvia/demenssjuksköterska, 046-25 12 09

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

2 kommentarer till Demensvård

 1. Hej Lisbeth!
  Jag svarade dig precis på nyheten om torghandeln:

  Tack för din synpunkt och för att du tänker på de demenssjuka. För de som bor i lägenheterna längs torget finns redan en uteplats på andra sidan huset. För att ta del av torghandel brukar man ha sällskap av personal.
  Vänligen
  Ingela Löfberg
  Vård och omsorgschef, Staffanstorps kommun

 2. Hej har läst riktlinjerna för god omsorg i demensvården. Vi som jobbar inom vården försöker att tillgodose fullt ut…bra demensvård.
  ”Ibland” behöver vi lite hjälp av medmänniskor? politiker? att visa att även ni bryr er. Har lagt en kommentar på det nya Frukthuset, men det är nog ingen som läser den?
  Kan vi hjälpas åt att ge en liten guldkant åt boende på Pilegården som gömmer sig bakom det välkomnande torghandelshuset.
  Jag hjälper gärna till /lisbeth