Demensvård

Rudbeckia. Foto: Emy Svensson

Omvårdnaden ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Vården ska sträva efter att synliggöra hela personen och tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Omvårdnadsinsatserna ska anpassas utifrån personen med demens och hans/hennes anhörigas behov och önskemål.

Vid bedömning av personens vård och omsorg krävs flera kompetenser från olika yrkesgrupper, för att tillgodose individens behov av vård och omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Övergripande riktlinjer för demensvård:

 • En genomförandeplan och en levnadsberättelse ska upprättas.
 • Personen med demens ska erbjudas, när behov finns, möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som dagverksamhet, avlösning samt ledsagning.
 • Det ska vara en hög personalkontinuitet.
 • Personalen ska ges utbildning och handledning som är anpassad för verksamheten.
 • Anhöriga ska ges stöd och kunskap för att om möjligt underlätta anhörigas roll.
 • Rutiner för analys, utredning och åtgärder kring BPSD, det vill säga beteende och psykiska problem vid demenssjukdom, ska arbetas fram.
 • Insatser mellan kommun och primärvård ska samordnas med syfte att erbjuda stöd till personen med demens samt deras anhöriga.
 • Vårdinsatser och beviljade biståndsinsatser ska följas upp årligen i ordinärt och särskilt boende.

Omsorgsnämnden i Staffanstorp har antagit

Riktlinjer Demensvård 2019-06-04.

Broschyr minnesproblem

Kontakt

Susanne Bresby, Silvia/demenssjuksköterska, 046-25 12 09

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »