Dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns möjlighet att ansöka hos biståndshandläggare om deltagande i dagverksamheten Pilevallen eller Wibergsträffen. Humana Omsorg bedriver dagverksamheterna på uppdrag av Staffanstorps kommun.

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. Symptom kan vara svårigheter att minnas, fatta beslut, planera och att orientera sig. Det kan också handla om praktiska problem, omdömeslöshet eller initiativlöshet. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är mer vanligt i hög ålder.

Dagverksamheterna erbjuder fysisk och mental träning i form av promenader, gymnastik, musik, sång, kultur och gemenskap som präglas av fantasirikedom och humor. Aktiviteterna är individanpassade och varje vårdtagare har en kontaktman.

Syftet med dagverksamheterna är att ge en meningsfull dag med social samvaro i lugn och harmonisk miljö, bryta isolering och ensamhet, samtidigt ge avlösning för de anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet. Genom att ge social samvaro, aktivering och en trygg punkt i tillvaron så verkar dagverksamheterna för att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt trots funktionsnedsättning.

Wibergsträffen ligger cirka en kilometer från Staffanstorps centrum. Här finns plats för fyra personer som befinner sig tidigt i sin demens.

Pilevallen är en dagverksamhet som är belägen på Pilegården i Staffanstorps centrum. Här finns plats för åtta personer med demenssjukdom.

Hoppa till navigering