Fritt val i hemtjänsten – Kundval

I Staffanstorp får du själv välja vem du vill ha som utförare av hemtjänst om du har rätt till hjälp i hemmet.

Utförarna ska vara godkända av kommunen. Att en utförare är godkänd innebär att den uppfyller de krav som kommunen satt upp. Kraven innehåller allt från utbildning och kompetens för att utföra arbetet med bästa kvalitet. Samma krav ställs på privata och kommunala utförare.

Vem kan hjälpa mig att göra mitt val?

Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Du har rätt att byta utförare om du skulle vara missnöjd med den du valt. Det är alltså du som bedömer kvaliteten på tjänsterna som utförs.

Om du inte kan eller vill välja utförare, lämnas uppdraget till den utförare som har kommunens basansvar, vilket är Förenade Care.

Information och valblanketter

Utförare inom kundval

Utförare omvårdnad och service

Utförare service

Tips inför valet av utförare

Ring runt och ställ frågor till utförarna, då kan du få en uppfattning av vem som passar dig bäst. Kanske känner du någon som redan anlitat en av utförarna, då har du möjlighet att ta referenser. Tänk på att ditt val inte är definitivt utan att du kan byta om du skulle vara missnöjd. Du kan också ta del av de brukarundersökningar som gjorts.
Se kvalitetsuppföljningar Hemtjänst.

 

Vill du ansöka om att bli utförare inom Kundvalet? Läs mer på denna sida.

Hoppa till navigering