Särskilt boende

Särskilt boende för äldre

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till särskilt boende. På ett särskilt boende får du bo med andra och där får du hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är dina behov som styr, inte diagnos eller behovens orsak.

Hur gör jag för att få flytta till ett särskilt boende?

För att få flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Om du vill ansöka om särskilt boende kan du kontakta kommunen, 046-25 11 04, omsorg@staffanstorp.se. När din ansökan är mottagen får du träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar vilket stöd du ska få.

Beslutet reglerar även vilka hjälpinsatser i boendet som du ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp av boendet tillsammans med dig.

När du söker finns det två olika typer av boenden:
– boende för äldre med fysisk funktionsnedsättning
– boende för personer med demenssjukdom

Ansökan om särskilt boende >>

Val av boende

I Staffanstorp får du själv välja vilket boende du vill flytta till, vi kallar detta för Kundval, se vidare information om Kundval här: Att välja utförare

För närvarande finns fem boenden att välja mellan:
– Klöverlyckan
– Magnoliagården
– Sockerstan
– Villa Roos Park
– Villa Vikhem

Kort information om valbara boenden hittar du här:
Information om boenden 2021

Här hittar du valblankett för särskilt boende: valblankett särskilt boende 
Blanketten kan inte fyllas i digitalt utan måste skrivas ut och fyllas i.

 

Hoppa till navigering