Kvalitetsberättelser Särskilt boende

Kvalitetsuppföljning. Foto: Pixabay

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. När kvalitetsberättelserna presenterats för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april, publiceras kvalitetsberättelserna här.

Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen kolada.

Förenade Care – Kvalitetsberättelse Magnoliagården 2020
Patientsäkerhetsberättelse Magnoliagården 2020

Humana – Kvalitetsberättelse Sockerstan 2020
Patientsäkerhetsberättelse Sockerstan 2020

Klöverlyckan – Kvalitetsberättelse 2020
Patientsäkerhetsberättelse Klöverlyckan 2020

Vardaga – Kvalitetsberättelse Villa Roos Park 2020
Patientsäkerhetsberättelse Villa Roos Park 2020

Vardaga – Kvalitetsberättelse Villa Vikhem 2020
Patientsäkerhetsberättelse Villa Vikhem 2020

 

 

Hoppa till navigering