Kvalitetsuppföljningar Särskilt boende

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi .

De kvalitetsuppföljningar som har gjorts på kommunens särskilda boenden publiceras på denna sida efter att de är presenterade i omsorgsnämnden.

Vid en kvalitetsuppföljning granskas en rad olika kvalitetsfaktorer i verksamheterna. En viktig kvalitetsfaktor är vad brukare eller kunder själva anser om kvaliteten i verksamheten. I Staffanstorp använder vi oss av mätmetoden NKI, Nöjd Kund Index, för att mäta kundens upplevelse av kvalitet i en tjänst eller en vara. Modellen är utvecklad av Statistiska Centralbyrån i samarbete med Handelshögskolan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.