Kvalitetsberättelser Särskilt boende

Kvalitetsuppföljning. Foto: Pixabay

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. När kvalitetsberättelserna presenterats för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april, publiceras kvalitetsberättelserna här.

Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen kolada.

Förenade Care Magnoliagårdens kvalitetsberättelse 2018

Humana Pilegarden kvalitetsberättelse 2018

Klöverlyckans kvalitetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2018 Pilegården

Patientsäkerhetsberättelse 2018 Klöverlyckan

Patientsäkerhetsberättelse 2018 Magnoliagården

Hoppa till navigering