Synpunkter och klagomål

Måsar Foto: Flickr.com Hiyashi Haka

Vård och omsorg

Är du inte nöjd med den vård och omsorg du får finns det olika sätt att framföra dina synpunkter på.

Vi föreslår att du i första hand vänder dig till din kontaktperson eller till chefen för den verksamhet som dina synpunkter gäller. Om du inte vill eller kan detta, alternativt att du har gjort det men önskar informera kommunen, är du, eller din närstående, välkommen att kontakta oss på vård och omsorg.

Vi tar gärna emot dina synpunkter, Klagomålsblankett Vård och omsorg kan skrivas ut från webbplatsen och skickas via post eller lämnas in på Medborgarkontoret i Rådhuset. Ni kan också framföra synpunkterna här på vår webbplats.

Personliga klagomål och synpunkter publiceras inte på webben utan ansvarig utredare återkopplar till den som har inkommit med synpunkterna, om så önskas.

När vi har mottagit dina synpunkter handläggs dessa enligt våra rutiner och beroende på innehåll.

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen i Staffanstorps kommun eller vill ha stöd i dina frågor gällande din synpunkt, kan du vända dig till Patientnämnden Skåne.

Individ- och familjeomsorgen

Är du inte nöjd med det bistånd, stöd eller de kontakter du får hos Individ- och familjeomsorgen finns det olika sätt att framföra dina klagomål på.

Vi föreslår att du i första hand vänder dig till din handläggare eller till chefen för den verksamhet som dina klagomål gäller. Om du inte vill eller kan detta, alternativt att du har gjort det men att det inte har lett till någon förändring, är du, eller din närstående, välkommen att använda Klagomålsblankett IFO som du kan skriva ut och fylla i och skicka via post eller så kan du lämna in den ifyllda blanketten på Medborgarkontoret i Rådhuset. Vi tar också gärna emot dina synpunkter och eventuella förslag på förbättringar av verksamheten, och du kan även använda blanketten ovan för detta. Ni kan också framföra klagomålen här på vår webbplats.

Personliga klagomål och synpunkter publiceras inte på webben utan återkopplas direkt till den som har inkommit med synpunkterna om så önskas.

När vi har mottagit dina synpunkter handläggs dessa enligt våra rutiner och beroende på innehåll. Detta kan innebära att vi tillsammans med chefen för den enhet som dina synpunkter gäller, granskar händelsen för att kunna åtgärda, förändra och för att förebygga liknande.

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen i Staffanstorps kommun, kan du vända dig till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Hoppa till navigering