Översiktsplan 2020-2040

Vi tittar 20 år framåt i tiden, och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostads- behov för cirka 40 000 människor år 2040.

Läs mer »

Nu är det dags för granskning av översiktsplanen

Nu är det dags för granskning av Staffanstorps förslag till ny översiktsplan, Översiktsplan 2020-2040. Granskningen pågår mellan den 29 mars till och med den 14 juni. Eftersom flera remissinstanser har begärt förlängd svarstid har […]

Läs mer »

Vanliga frågor på översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen

Nu finns en sammanställning med vanliga frågor och svar som framkommit under processen. Dessa kommer att uppdateras allt eftersom. Dokumenten finner du här nedan: Vanliga frågor på översiktsplanen Vanliga frågor på den fördjupade översiktsplanen […]

Läs mer »

Nu är alla samrådsmöten för översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen avklarade!

Tack till alla som kom och bidrog med intressanta synpunkter och kunskap om både den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla och översiktsplanen Framtidens kommun – Livsoas 2039.

Läs mer »

Presentation: Framtidens kommun Livsoas 2039

Vi har nu haft tre samrådsmöten om förslaget till den nya översiktsplanen – Framtidens kommun Livsoas 2039. Vid varje möte hölls en kort presentation vid flera tillfällen. Om du vill ta del av presentationen […]

Läs mer »

Samrådsmöten om Staffanstorps framtid

I den nya översiktsplanen ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” blickar Staffanstorp 20 år framåt i tiden. I översiktsplanen föreslås hur behovet av bostäder och arbetsplatser tillgodoses samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas, […]

Läs mer »

Översiktsplanen på Torget idag och i morgon

Kom till Torget i Staffanstorp och ställ dina frågor om den nya översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. De första tillfällena är den 17 och 18 juli efter lunch.

Läs mer »

Idag börjar samrådet för översiktsplan och fördjupad översiktsplan!

Idag börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun – Livsoas 2039 och förslag till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla. Den som har synpunkter på något av förslagen kan framföra dessa skriftligen till: – Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps […]

Läs mer »

Samråd för Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla och Översiktsplan Framtidens kommun-Livsoas 2039

På onsdagskvällen 2019-05-29 beslutade Staffanstorps kommunstyrelse att sända ut förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun Livosas 2039, och fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla på samråd. Förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva […]

Läs mer »

Staffanstorps kommun väntas fatta beslut om ny översiktsplan!

På onsdagskvällen 2019-05-29 väntas Staffanstorps kommunstyrelse besluta att sända ut förslag till ny översiktsplan på samråd.

Läs mer »

Vinnare i fototävlingen på Instagram!

I somras genomfördes en fototävling på Instagram med favoritmotiv från Staffanstorp som symboliserar livsoas. Nu är vinnarna i tävlingen utsedda!

Läs mer »