Framtidens kommun - livsoas 2039

Vi tittar 20 år framåt i tiden, och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostads- behov för cirka 39 000 människor år 2039.

Läs mer »

Samrådsmöten om Staffanstorps framtid

I den nya översiktsplanen ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” blickar Staffanstorp 20 år framåt i tiden. I översiktsplanen föreslås hur behovet av bostäder och arbetsplatser tillgodoses samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas, […]

Läs mer »

Översiktsplanen på Torget idag och i morgon

Kom till Torget i Staffanstorp och ställ dina frågor om den nya översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. De första tillfällena är den 17 och 18 juli efter lunch.

Läs mer »

Idag börjar samrådet för översiktsplan och fördjupad översiktsplan!

Idag börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun – Livsoas 2039 och förslag till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla. Den som har synpunkter på något av förslagen kan framföra dessa skriftligen till: – Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps […]

Läs mer »

Samråd för Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla och Översiktsplan Framtidens kommun-Livsoas 2039

På onsdagskvällen 2019-05-29 beslutade Staffanstorps kommunstyrelse att sända ut förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun Livosas 2039, och fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla på samråd. Förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva […]

Läs mer »

Staffanstorps kommun väntas fatta beslut om ny översiktsplan!

På onsdagskvällen 2019-05-29 väntas Staffanstorps kommunstyrelse besluta att sända ut förslag till ny översiktsplan på samråd.

Läs mer »

Vinnare i fototävlingen på Instagram!

I somras genomfördes en fototävling på Instagram med favoritmotiv från Staffanstorp som symboliserar livsoas. Nu är vinnarna i tävlingen utsedda!

Läs mer »

Nu är den tidiga dialogen avslutad!

Medborgarperspektivet är viktigt genom hela arbetet med översiktsplanen. Därför inledde vi med en tidig dialog där medborgarna fick möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om Staffanstorp i en webbenkät. Vi har sammanfattat de svar och synpunkter som kom in.

Läs mer »

Fototävling på Instagram!

Gillar du att fotografera motiv runt om i Staffanstorps kommun? Vill du få dina bilder publicerade i kommunens nya översiktsplan? Se hit och delta i översiktsplanens fototävling.

Läs mer »

Ny översiktsplan – Den tidiga dialogen har startat

Kom med synpunkter, idéer och förslag! Vad är unikt för Staffanstorp? Hur kan kommunen utvecklas för framtiden? Vilka platser är viktiga för dig?

Läs mer »

Staffanstorps kommun tar fram en ny översiktsplan

Framtidens kommun – perspektiv 2038 handlar till stor del om att bygga en identitet åt kommunen och fem så kallade identitetsbärare har lyfts fram – livoas, hembygd, stadsliv, tidkvalitet och inspiration.

Läs mer »